Sankt Vilhelms Kirke, Hillerød

 

Referat fra menighedsrådsmøde hos Jette, den 10. april 2018 kl. 18; referat nr. 1.

 

Til stede: Hans Esmark, Susanne Jørgensen, Jette Werner, og Mette Hornuff. Claus Bønnelycke og

Alexander von Wallfeld.

 

Dagsorden: 1) Velkomst ved sognepræsten

2) Gennemgang af referat nr. 11

3) Orientering fra sognepræsten, herunder

a) Menighedsrådskursus

b) DUK-initiativ

4) Orientering fra formanden

5) Maling af våbenhus

6) Orgelreparation

7) Rep. af husgavl

8) Indkomne forslag til evt. beslutning

9) Eventuelt/nyt møde

 

 

ad 1) Pænt god dag til det nye råd.

 

ad 2) Godkendt.

 

ad 3) a) Nyviet præst til Sankt Annæ, Sigurd Sverre Stangeland

b) Lørdags-messetilbud som erstatning for visse søndagsmesser bortfalder, på grund af manglende behov.

c) Claus er tilmeldt kursus for nye menighedsrødder.

d) Kultur-træf hviler endnu nogen tid. Bortfaldt på grund af manglende interesse.

e) DUK tager muligvis initiativ til et træf i menigheden for de ca. 18-årige. Vi afventer.

 

ad 4) Intet nyt.

 

ad 5-8) Våbenhus med trappe og gang på 1. sal males.

Gavl ved kælder repareres og males.

Orglet adskilles og rengøres af orgelfirma.

Der indkøbes ny kopimaskine til kontoret (den gl. er 11 år)

 

ad 9) Nyt møde: aftales efter behov. Rådet holder kontakt, bl.a. via nettet.

Tak til Jette for værtskab.

 

 

ref. Anne-Mette Hornuff

 

 

 

 

 

 

Sankt Vilhelms Kirke, Hillerød

 

Referat fra menighedsrådsmøde hos Jette, den 24. februar 2017 kl. 18, referat nr. 9.

 

Til stede: Hans Esmark, Susanne Jørgensen, Jette Werner, Mette Hornuff.

Afbud: Alexander von Wallfeld.

Gæster: John Hornuff (regnskabsfører emeritus) og Brian Christensen (ny regnskabsfører)

 

Dagsorden: 1) Godkendelse af referat nr. 8

2) Orientering fra sognepræsten.

3) Orientering fra formanden.

4) Regnskab/budget ved John.

5) Evt./nyt møde.

 

ad 1) Godkendt.

Opfølgning på hjertestarter.

 

ad 2) a) Kirkeskat er dalet trods bedre kirkebesøg. Vanskeligt at ændre, når vi ikke har adgang til oplysninger om skattebetalere.

b) Arven fra fam. Kühl indtræffer om kort tid.

c) Fin. støtte til mikrofonanlæg fra Tyskland, kommer om kort tid.

d) Reklame-kuglepenne komme om 3 uger.

e) Bustur 21. juni er bestilt: Magleby kirke/Thorsvang Samlermuseum (Møn).

f) Vi opretter fra sept. hold 3 i Børnenes religionsundervisning med Virginia Høhling som lærer.

 

ad 3) Jette opridsede ”sognets tilstand” (gentagelse fra sidste kirkekaffe).

 

ad 4) Regnskab viser stort underskud på grund af ny bil til sognepræsten og nyt højttaleranlæg – taget fra reserverne. Ellers fint arbejde igen. John er nu emeritus efter 36 års indsats og modtog stor tak fra menighedsrådet. Brian blev budt velkommen som ny regnskabsfører.

Det foreslåede budget for 2017 blev vedtaget.

 

ad 5) Under evt. meddelte Brian, at han ordner det sidste med banken, vedr. underskrift; at han opretter mobil-pay konto til menigheden og en speciel sognemail til regnskabsbrug.

Nyt møde blev ikke aftalt – vi fortsætter kontakterne via mailpost.

 

Tak til Jette for værtskab.

 

ref. Anne-Mette Hornuff