Sankt Vilhelms Kirke, Hillerød

 

Referat fra menighedsrådsmøde den 20. februar 2020 kl. 19, referat nr. 1, hos Jette Werner.

 

Til stede: Hans Esmark, Jette Werner, Claus Bønnelycke, Susanne Jørgensen, Mette Hornuff, og

Alexander von Wallfeld – samt regnskabsfører Brian Christensen..

 

Dagsorden: Spisning kl. 19-20

Herefter: Regnskab/budget ved Brian.

 

Derefter fortsætter rådet med

 

1) Godkendelse af referat nr. 2/2019.

2) Orientering fra sognepræsten.

3) Orientering fra formanden.

4) Maling af træværk på husets solside, stueetagen.

5) Udstilling af sakramentet.

6) Forslag/ønsker fra rådets medlemmer.

7) Eventuelt

 

Rådet godkendte regnskab og budget. Takkede Brian for hans store gode arbejde.

 

ad 1) Godkendt.

 

ad 2) a) Hans har aftalt med Markus Kluge at gennemfotografere kirkecentret inden hotelbyggeri på Markedspladsen – af hensyn til evt. senere rysteskader.

b) Hans beder rådet om en social konto til at afløse den nu tomme Sankt Vincent Søstrenes Fond. Søger samtidig midler i Hofmanns Minde. Rådet positivt.

c) Nævnte menighedens syge – til forbøn/omsorg.

d) Firmelsesdato i 2021: 24. april kl. 16.

e) Talte om vigtigheden af personalepleje

f) Præsten har motiveret 21 nye kirkeskatbetalere i 2020, og pt. 6 i 2021.

 

ad 3) Jette havde ingen nyheder.

 

ad 4) Maling iværksættes i foråret.

 

ad 5) Et medlem af menigheden foreslår regelmæssig udstilling af sakramentet. Rådet mener ikke det pt. er muligt/eller generelt ønsket. Overvejes igen senere.

 

ad 6) Alexander opfordrer til overvejelser vedr. opbakning fra forældre og børn til at deltage/hjælpe med gennemførelse af julemarkedet. Rådet overvejer.

 

ad 7) Eventuelt – intet.

 

Nyt møde blev ikke aftalt – vi fortsætter kontakterne via mailpost.

 

 

 

 

ref. Anne-Mette Hornuff