TILMELDING TIL KIRKESKAT

 

Nu ligger der igen eksemplarer af tilmeldingsblanket til kirkeskat i våbenhuset. Husk, at vi siden 2012 kan fradrage hele beløbet på vores selvangivelse (og dermed lade staten give os en skjult støtte - kirken gør så meget gratis for staten). Vores valgte pastoralråd anbefaler, at vi betaler 1% af vores skattepligtige indkomst.

Kontrakten fornys automatisk år efter år, indtil du siger stop. Og beløbet bliver automatisk indeksreguleret efter nettoprisindekset.

 

Alle it-postmodtagere, har fået materiale tilsendt, og i kirken vil vi jævnligt erindre om at katolikker bør bakke op omkring deres menighed, også økonomisk. Det koster jo at have en kirke: rengøring, lys, reparationer, nyanskaffelser, organist, præst mmm.

(Folkekirkens medlemmer finder det naturligt at betale kirkeskat - selv om de fleste sjældent bruger deres kirker).

 

Betaler du katolsk kirkeskat?

Online tilmelding til kirkeskatordning

 

NB: Kirkeskatsformularen kan efter ønske blive tilsendt af sognepræsten Jan Hansen (p.jan@katolsk.dk) eller downloades her:

Registreringsblanket-Kirkeskat_Felter.pdf