Jan Hansen

Sognepræst

Claus Bønnelycke

Formand

Susanne Jørgensen

Næstformand

Virginia Høhling

Medlem

Georg Høhling

Medlem

Kirsten Holm

Medlem

Krystyna Petersen

Medlem

Brian Christensen

Regnskabsfører