Sidste Nyt: Dato for Firmelse i 2025 - 3. Maj kl. 10

 

SOGNEUNDERVISNING 2024-2025

 

Sæsonen 2024-25 begynder i starten af september (datoen oplyses snarest)

umiddelbart efter søndagsmessen de dage hvor messen fejres kl. 9.

 

Sæsonen indledes igen i år med et møde for alle forældre til de børn som skal gå på

ét af holdene — mødet finder sted

 onsdag den 28. august kl. 19 i menighedssalen,

 

Søndagsundervisning tidsplan (alle hold):

 

10 – 10.45 1. lektion

10.45 – 11.00 pause/slik

11.00– 11.30 2. lektion

 

 

 

 Pre-Kommunion:

Børnene der er ca. 7 år inviteres til at være med på vores pre-kommunionshold, hvor de helt basale ting omkring troen vil blive gennemgået. Kulminationen vil være at børnene hen mod slutningen af undervisningen kommer til deres første skriftemål, hvilket også skal hjælpe dem med at blive mere fortrolige med dette vidunderlige sakramente.

 

 1. Kommunion (min. 8 år):

Børnene som er klar til at modtage deres første hellige kommunuon inviteres til at deltage på dette hold, hvor de kommer dybere ned i hvad der sker i messen, samt at de modtager Jesus i den hellige kommunion, som børnene således vil modtage for første gang ved

højmessen søndag den 11. maj 2025 kl. 11.

 

 Firmelse:

De unge som har nået ca. 13-14 års alderen inviteres til firmelsesundervisningen i Hillerød, hvor de vil komme dybere ned i hvad firmelsen handler om, og hvad der endvidere forventes af de unge, når de så har modtaget firmelsens sakramente af biskop Czeslaw Kozon, som kommer og firmer de unge i menigheden

lørdag den 3. maj 2025 kl. 10.

 

 Årsdagen for 1. kommunion:

De børn som i år har modtaget deres 1. hellige kommunion, inviteres endvidere til fejringen af årsdagen for dette, hvilket vil blive markeret ved højmessen

søndag den 27. april kl. 11.