Fra Sognebladet: Marts - Maj 2024:

 

Kære menighed,

 

Kære menighed,

Hvordan vurderer man om det går godt i en menighed...? Er det om vi har en sund økonomi...? Skal vi vurdere det ud fra hvor mange medlemmer vi som menighed har ”på papiret”...? Eller er det blot om kirken er tilstrækkeligt fyldt om søndagen...?

Vi kan heldigvis konstatere at kirken er godt fyldt om søndagen, men det er nu ikke det eneste tegn på at det går godt, selvom det jo er glædeligt at vi har en næsten fyldt kirke de fleste søndage, dog undtaget måske når messen er kl. 9 — jeg kan godt forstå at det kan være lidt hårdt at skulle så tidligt op en søndag morgen.

Nej, det ”sundhedstegn” som jeg her i denne klumme gerne vil fremhæve som netop et tegn på at det går godt i menigheden, det er især de mange familier der kommer, og i særdeleshed også alle de børn og unge som kommer fast. Naturligvis er vi jo glade for alle der kommer ind ad kirkedøren, unge såvel som gamle, men det er jo dejligt at se, hvordan de unge også formår at tage troen til sig, og at de samtidig kan føle, at Kirken har noget at byde dem. For nogle kan det at der er børn i kirken måske være et stressmoment, særligt hvis de larmer lidt, som børn nu engang gør, men vi bør glæde os når der er børn i kirken — for de er trods alt Kirkens fremtid.

Siden menigheden fik adresse i Møllestræde, så har der naturligvis været mange gode aktiviteter op gennem årene, hvilket vi i særlig grad kan takke vores tidligere sognepræst, p. Hans Esmark, for. Mange har med hårdt slid gennem årene sammen med p. Hans været med til at skabe fundamentet og rammerne for den menighed vi nu i dag kan glæde os over er så stor og livlig hver søndag. For godt 1½ års tid siden fik vores DUK-lokalforening nyt liv i form af at nogle unge fra menigheden tog initiativet til at stable nye aktiviteter på benene. Det har været en lidt lang og sej proces, men et vedholdende gåpåmod har resulteret i at de unge DUK’ere nu så småt også er ved at være en fast integreret del af vores sogneundervisning, hvor vi har fire gode tilbud til sognets børn og unge, foruden at ungdomsgruppen løbende også arrangerer en række forskellige aktiviteter. Herfra skal der især lyde en meget stor tak til vores unge.

Det er dejligt at se hvor meget de brænder for at skabe et godt og solidt trosfællesskab for menighedens børn og unge. Men hvis det skal kunne bære frugt er det også vigtigt at vi som menighed er med til at støtte op om vores børn og unge, for de er trods alt fremtiden.

 

Med ønsket om en glædelig & velsignet Påsketid til jer alle...!

 

I Kristus, Pastor Jan