Fra Sognebladet:

 

Kære menighed,

 

Vi kender alle til dét at skulle starte på et nyt kapitel i vores liv, hvad enten det er når vi som unge begynder på et nyt skoleår eller et nyt studium, måske starter på et nyt arbejde senere i livet eller knytter bånd med den som man ønsker at tilbringe resten af livet med; livet er fuld af nye kapitler og nye begyndelser. At begynde på et nyt kapitel giver os nok en følelse af, at vi nu kan lægge det gamle bag os og i stedet prøve at fokusere på det nye og til dels ukendte stykke vej som ligger foran os.

Selvom vi her i sensommeren starter op igen efter ferien, så er det måske ikke helt på alle punkter hvor vi starter på noget nyt, men måske blot gen-starter det gamle, og fortsætter med det som vi kun kender alt for godt til allerede. Det er dog ikke i sig selv ensbetydende med, at vi ikke kan overveje muligheden for at det gamle og velkendte kan formå at bringe os ad nye veje—både i vores liv i al almindelighed, men især også i vores åndelige liv i særdeleshed.

Til trods for at mange af os nok kan have en tendens til lidt at køre rundt i det samme hamsterhjul, så bør vi ikke desto mindre se på hver eneste dag i vores liv som en ny begyndelse — en ny begyndelse, som Gud giver os, og dermed også en ny mulighed til at kunne prøve noget andet end det samme som vi endte med at gøre i går.

På dansk kender vi talemåden, at kun fantasien sætter grænserne for hvor langt vi kan nå i visse dele af vores liv. Det samme gør sig om noget også gældende når det kommer til vores personlige relation til Kristus — fordi når det kommer stil stykket så er der ingen øvre grænse for hvor stærk en relation vi kan have til Gud.

Hvis vi føler, at sådan en øvre grænse eksisterer, så er det alene fordi at det i sidste ende er os selv som sætter denne grænse. Det kan måske skyldes at vi kan have svært ved at bryde ud af det åndelige hamsterhjul som vi befinder os i, uden at vi nok tænker synderligt meget over det. Men nye veje kan selvsagt bringe os nye steder hen; men det kræver mod til at turde afsøge nogle grænser i vores liv.

Der er faktisk noget fascinerende ved at kigge på gamle kort fra ca. 1500-tallet, hvor man rejste rundt for at udforske, og til dels kolonisere, verden. Disse gamle kort viser også de mere uudforskede områder, som man endnu havde til gode at opdage. Vores åndelige liv er på visse punkter lidt som et kort der endnu ikke er tegnet helt færdigt, fordi det endnu ikke er blevet udforsket helt til enden — der er måske nogle aspekter af vores trosliv som vi endnu har til gode at opdage, og dérved kan vores liv alligevel godt begynde at tage en ny drejning, hvis blot vi selv benytter os af de muligheder som Gud giver os hver eneste dag, og hvis blot vi tør lade Gud lede os ad de nye åndelige veje, som vi (måske) endnu har til gode at få udforsket i vores liv.

 

I Kristus,

Pastor Jan