23. september kl. 10

1. læsning Brian Christensen

2. læsning Agnete Wissum

 

30. september kl. 10

1. læsning Anne-Mette Hornuff

2. læsning John Hornuff

 

 

O K T O B E R 2018

 

 

07. oktober kl. 10 Kirkekaffe

1. læsning Margot Busch-Møller

2. læsning Susanne Jørgensen

 

14. oktober kl. 10

1. læsning Lotte Lauritsen

2. læsning Hanne Palm

 

21. oktober kl. 10

1. læsning Agnete Wissum

2. læsning Keld Lauritsen

 

28. oktober kl. 10

1. læsning Else Kruse

2. læsning Virginia Høhling

 

 

N O V E M B E R 2018

 

04. november kl. 10 Alle Helgen/Alle Sjæle / kirkekaffe

1. læsning Finn Beyer Paulsen

2. læsning Dorit Bashari

 

11. november kl. 10 (Sct. Martin)

1. læsning John Hornuff

2. læsning Anne-Mette Hornuff

 

18. november kl. 10

1. læsning Susanne Jørgensen

2. læsning Finn Beyer Paulsen

 

25. november kl. 10

1. læsning Brian Christensen

2. læsning Else Kruse

 

 

D E C E M B E R 2018

 

 

02. december kl. 10

1. læsning Virginia Høhling

2. læsning Dorit Bashari

 

09. december kl. 10 Kirkekaffe

1. læsning Agnete Wissum

2. læsning Lotte Lauritsen

 

16. december kl. 10

1. læsning Keld Lautitsen

2. læsning Hanne Palm

 

23. december kl. 10

1. læsning Margot Busch-Møller

2. læsning Else Kruse

 

24. december kl. 14

1. læsning Anne-Mette Hornuff

2. læsning John Hornuff

 

24. december kl. 16 JULEAFTEN

1. læsning Susanne Jørgensen

2. læsning Brian Christensen

 

25. december kl. 10

1. læsning Keld Lauritsen

2. læsning Dorit Bashari

 

30. december kl. 10 Den hl.Families fest

1. læsning Margor Busch-Møller

2. læsning Virginia Høhling

 

J A N U A R 2019

 

06. januar kl. 10 Hl. 3 konger / kirkekaffe

1. læsning Else Kruse

2. læsning Brian Christensen

 

13. januar kl. 10

1. læsning Finn Beyer Paulsen

2. læsning Hanne Palm

 

20 januar kl. 10

1. læsning Lotte Lauritsen

2. læsning Keld Lauritsen

 

27. januar kl. 10

1. læsning Anne-Mette Hornuff

2. læsning John Hornuff

 

 

Forbønner læses af den lektor som har 1. læsning.

Hvis du forhindret i at læse den pgl. dag, kontakt da venligst en af dine medlektorer til at overtage /bytte din læsning.

Tulstrup, den 27. september 2018 Med venlig hilsen

Anne-Mette Hornuff