Kære Menighed. SOGNEBREV februar – maj 2018

 

Det er igen tid til at udsende et sognebrev. Dette sker kun fire gange om året. Såfremt aktivitets-kalenderen måtte ”forsvinde” fra familiens opslagstavle, så er den at finde på vores hjemmeside, lige som spalten ”sidste nyt”, der løbende ajourføres.

 

Menighedsrådsvalget (hvert 4. år) finder sted søndag den 18. marts. Hele det gamle råd fortsætter gerne, men har valgt at øge antallet med endnu et medlem. Kandidaterne præsenteres af Keld Lauritsen, som på styregruppens vegne præsenterer kandidaterne ved kirkekaffen den første søndag i marts. Tak for arbejdet til denne styregruppes medlemmer: Keld Lauritsen, Grethe Biallas, Finn Beyer Poulsen og Preben Stenalt. På tavlen i våbenhuset holdes interesserede løbende orienteret, ligesom Keld i forbindelse med søndagsmesserne, løbende vil orientere.

 

Blasiusvelsignelsen tilbydes i messen til kyndelmisse den 4. februar. Det er en ældgammel velsignelse af hver enkelt troende, som understreger, at Gud vil, at vi skal være sunde og raske.

 

Vi begynder fastetiden den 14. februar. I det katolske udland, er man i fuld gang med at fejre karnevals-fester. Jeg følger dem selv på satelit-tv. I menigheden fejrer vi i år Fastelavn i forbindelse med søndagsmessen den 11. februar. Efter familiemessen kl. 10 slår vi katten af tønden, både voksne og børn, og runder af med fastelavnsboller og kakao. Tør vi komme i fastelavns-dragter???

 

Askeonsdag , den 14. februar, begynder fastetiden. I messen kl. 17 markerer vi dette, ved at modtage askekorset på vores pande. Asken stammer fra rester af de velsignede palmegrene fra sidste år, som Jette Werner brænder af og finmaler i en morter.

I de 40 dages faste (alle dage undtagen søndage – frem til påske) forbereder vi os på påskens komme. Privat kan vi skrue lidt ned for vores forbrug – vi kan dermed markere, at det ikke er forbruget der styrer os, men os selv der styrer forbruget. Askeonsdag og Langfredag er både faste- og abstinensdage. Det vil sige, at vi undgår kødspiser på disse to dage. Vi markerer hermed, at disse dage indleder og afslutter fastetiden. Fra Askeonsdag vil der i kirken ligge et par hefter til brug for de, som vil gå korsvejen. Det er en god gammel katolsk skik, at dvæle ved de enkelte korsvejs- billeder, og søge at overføre indholdet til ens egen hverdag.

 

Palmesøndag – fejrer vi Jesu indtog i Jerusalem, med palmegrene (Buksbom) i hænderne. Det er gammel skik at vi efter messen hænger grenen op ved vores krucifiks i hjemmet – indtil næste års palmesøndag, hvor den udskiftes 

 

 

 

 

Den stille Uge – således hedder jo dagene fra Palmesøndag til Påske – danner optakten til kirkens største fest, nemlig påskemessen lørdag aften den 31. marts kl. 20. Julen er jo en smuk og dejlig tid, men hvis ikke vi oplever, at Jesus lever videre ud over sin død langfredag, så kan vi ikke bruge vores kristendom til ret meget. Det fulde udbytte af påskefesten får de kristne, som deltager i alle gudstjenesterne skærtorsdag – langfredag – påske (lørdag eller søndag).

 

1. kommunionsfesten fejrer vi hvide søndag, søndag den 8. april, kl. 10. På grund af familier og gæster, som fylder det meste af kirkerummet på denne festdag, tilbyder vi en søndagsmesse til menigheden allerede om lørdagen den 7. april kl. 16.

Her siger vi allerede nu tillykke til:

 

Damian Groman, Villas Anthony Olsen Worm, Isabella Henriette Ubas Rasmussen,

Julia Anna Mazur, David Ferrigno Christensen og Astrid Jehg-Giardino.

 

Firmelsesfesten fejres i år, fredag den 20. april kl.16. Jeg håber selvfølgelig at alle 8 kandidater beslutter sig til at modtage sakramentet fra biskop Czeslaw. Tillykke til:

 

Anna Helena Ekman-Sørensen, Maja Maria Klimecki, Claudia Rena Buwembo,

Julia Gabriela Kryta, Angela Kaye Orcullo Brynnum, Alma Maria Olsen Worm,

Joshua Raphael Montanez Hinsch og Phillip Alexander Tratwal.

 

 

Åsebakkevalfarten, den 27. maj, er en enestående mulighed for at opleve, at vi rent faktisk er mange katolikker i Danmark. Undervejs gennem skoven bedes der rosenkrans – mon ikke mange kunne trænge til en genopfriskning af denne katolske meditationsform. Og det særligt katolske er, at vi frivilligt, aktivt og fysisk bevæger os hen i mod ”det hellige”, nemlig den store udendørs bispemesse på græsplænen ved Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Nærmere information på den gule plakat på opslagstavlen.

Tilkørende biler til Vor Frue Kloster: Høsterkøbvej 3, kan parkere på særligt oprettede p-pladser ved klostret – for deltagere, som ikke går med gennem skoven 

 

Måtte vi opleve et godt forår i menigheden!

 

 

 

Hans Esmark

 

 

SOGNEBREV: OKTOBER - JANUAR 2018

 

Kære menighed,

 

Børnenes undervisning er i fuld gang, og vi skal snart fejre årets høstmesse. Det kommende julemarked er sat i gang, og mange sylter, broderer, strikker o.l. Ting og sager kan sættes i våbenhuset fra 1. november.

 

Thi, den store opgave vi har foran os, er det årlige julemarked, i år lørdag den 2. december, kl. 10 - 14. Økonomisk er denne aktivitet meget vigtigt, men sidegevinsterne er enorme: Alle de aktive lærer hinanden at kende på en ny måde, og vores image som katolsk menighed i Nordsjælland bliver forstærket – det er en effektiv form for mission. Som jeg har sagt et par gange i dette Luther-år: ”Vi har lidt mere i posen”. Thi det har vi katolske kristne; men det forpligter også til at dele ud af dette ”mere” til andre. Og det gør vi bl.a. ved den udstråling vi har på julemarkedsdagen i forhold til vore besøgende. Jeg ved, at det er sådan. Mange af gæsterne har gennem årene sagt det til mig. Og det er ganske godt at huske i dette 500-år for reformationen.!

Børnenes Lucia/nisse-optog kl. 12, er meget vigtigt. Vi vil prøve dragter og øver med børnene i forb. med AKTIVITETSAFTENEN, onsdag den 29. november, kl. 19, mens de voksne binder grangrene og sløjfer på de mange personlige indbydelser.

 

Også børnenes religionsundervisning er i fuld gang. I år har vi 34 børn om lørdagen. Dejligt. 17 af disse børn skal fejre 1. kommunionsfest den 7. oktober. Det er så mange, at vi har delt gruppen i to hold, kl. 14 og kl. 16. Og allerede nu siger vi tillykke til:

Hold 1, kl. 14: Oskar Ekman-Gregersen, Julia Wasniak, Frederik Karl Stahl Mortensen, Victor Gonsalves Rasmussen, Marco Puccio, Pietro Passante, Erik Adam Kaminski, Lena Marie Ladegaard-Pedersen og Kira Vornweg Tvede-Jensen.

Hold 2, kl. 16: Christian Felbo, Audrey Felbo, Wiktor Przewozniak, Solveig Egger Grzymala-Lubanski, Daisy Grace Kanyange Hakizimana, Magnus Vinholt Toxværd, Agne Kontrimaité og Julius Kontrimas.

 

Læsekredsen omkring kirkens katekismus, hvor Susanne er moderator, samler fortsat ca. 10 interesserede, den første tirsdag i måneden, kl. 16.30 – 18.30, men der er plads til flere!!

 

Den 5. november fejrer kirkerne i Danmark Alle Helgen. Og vi gør det nok alle sammen ved at oplæse navnene på de medlemmer af vores menighed, som forlod denne verden i det forgangne år, og også mindes dem med taknemmelighed. Heldigvis er det vores tro, at de nu er hos Gud, og at de derfra har en fortsat omsorg for os her på jorden. Det er rigtig katolsk. Vi tænder lys på kirkegården og i kirken, for at udtrykke vores fortsatte fælleskab. (Vi sælger RØDE gravlys i våbenhuset – til fordel for de fattige). Samtidig fejrer vi HØSTmesse og spiser frokost sammen. Se i kalenderen!

 

Kultur-samvær (den 3. onsdag i måneden kl. 15) er også en vedvarende succes. Hver eneste gang er der et kulturelt input, og naturligvis også et godt samvær. I oktober taler Karl Erik Wienberg om: Verdens tilstand…I november får vi besøg af pastor Daniel Nørgaard: Pavens bog om kærlighed i familien. I december julehygger vi med gløgg, synger, og så hører vi et par af de gamle julefortællinger, og i januar kommer pastor Michael Hornbech-Madsen: Fra skuespiller til præst. Det er en lille trofast gruppe, som forbereder disse eftermiddage: dækker borde, skiftes til at bage, tager kontakt til foredragsholderne osv, mens de fleste af os bare møder frem og nyder. Tak til den lille trofaste gruppe, som også ville glæde sig over, hvis endnu flere ville tage imod indbydelsen til 3. onsdag i måneden kl. 15.

 

Børneundervisningen er også et fast led i menighedens liv. Tak til kateketerne Krystyna, Dorit og Virginia for deres gode arbejde i menigheden. Begge deltager i alle bispedømmets tilbud om videreuddannelse (ud over at passe job og familie). Firmanderne må nøjes med sognepræsten.

Forårets undervisning sker:

 

13. januar - 20. januar – 27. januar - 3. februar – 24. februar – 3. marts – 10. marts. og 17. marts.

 

Julemarkeds-køreplan anno 2017:

Lørdag den 25. november kl. 10. Vi klipper gran og binder adventskranse. Medbring en lille havesaks, samt egen frokost!

Søndag den 26. november kl. 11 (efter messen) – kransebinding. Jette kommer med ”lunt” til frokosten.

Mandag den 27. november. Stærke kvinder og mænd opstiller reoler og borde, og henter ting fra kælderen.

Tirsdag den 28. november. Boderne indrettes af de ansvarlige.

Onsdag den 29. november. Familie-aktivitetsaften, indbydelser, Lucia-prøve.

Fredag den 1. december. Boderne gøres færdige.

Lørdag d. 2. december kl. 8. Alt ”personale” samles til morgenkaffe og sidste instruktioner. Kl. 10 – 14 ”åbent hus”. Herefter oprydning, evaluering og resultat-bekendtgørelse.

Hans Esmark

 

Sognebrev juni – september 2017

 

Kære Menighed.

Efter en relativ mild vinter, meldes der om en kommende god sommer. Vi vil nyde dette og samle energi til de mørkere tider.

Vi har for få dage siden fejret firmelsesfesten sammen med 6 unge. Vi siger tillykke til: Anna Lindhard von Wallfeld, Emil Lucas Haas Bønnelycke, Lærke Karen Hasselbalch Gang, Rebekka Maria Høhling, Zakarias Egger Grzymala-Lubanski og Zane Osemen Ehidiame Kingsley.

Kirken var fyldt og stemningen den rette. Biskoppen fik nok hilst på de fleste ude på kirkepladsen i dejligt sommervejr. Da alle var gået hjem, samledes biskoppen med menighedsrådet og kateketerne til en lille arbejdsspisning. Og her overrakte biskop Czeslaw pavelige fortjenstmedaljer til vores afgåede regnskabsfører John Hornuff for 38 års tro tjeneste, samt til Jette Werner for endnu flere års tro tjeneste for menigheden. Stort tillykke til jer begge 

Til pinse fejrer sognepræsten sit 40-års præstejubilæum. Og ved kirkekaffen deler han nok bolsjer ud. I den anledning begavede biskoppen Hans med 3 flasker rødvin og et takkebrev for mange års tjeneste.

Menighedsudflugten ligger også i juni måned. Og tilmeldingslisten hænger i våbenhuset!

Første søndag i juli griller vi på kirkepladsen. Igen i år har Titi og Martin påtaget sig denne opgave. Vi glæder os og siger tak.

Klostermarked i Æbelholt-ruinerne er i år henlagt til lørdag den 19.august. Det er helt forkert, når abbed Vilhelms dag der den 16. juni. Angiveligt er grunden, at byen Hillerød har et sommerarrangement midt i juni! Og vi har givet tilsagn om at åbne markedet med en katolsk messe på åbningsdagen, kl. 11. Måtte vi samles mange fra menigheden til dette.

Fra september tilføjes til onsdagens messe, en halv time med rosenkrans. Susanne og Dorit vil være motor ved denne bøn, som så fortsætter med onsdagens messe. Kom og gør jeres egen erfaring omkring denne ældgamle katolske meditationsform, ikk?

Børnenes religionsundervisning begynder dette efterår lørdag den 2. september kl. 9.30 – 11.30. Der er ingen tilmelding. Man møder blot frem. Vi har 4 undervisningshold: Hold 1 for de børn som er begyndt i 2. klasse, og som forberedes til deres 1. skriftemål. Hold 2 for de børn, som har modtaget det første skriftemål og nu skal forberedes til deres 1. hl. Kommunion. Hold 3. for de børn som har modtaget deres 1. kommunion, og afslutter med en festlig fejring af deres kommunionsfest, for et år siden. Og endelig har vi firmandholdet, for de unge som ønsker firmelse i foråret 2018. Det lille gebyr på kr. 350,- til undervisningsmaterialer m.m., bedes indbetalt til holdenes lærer ved første møde.

Undervisningslørdagene i efteråret bliver: 2. sept. – 9. sept. – 16. sept. 23. sept. 28. okt. – 4. nov. – og 11. nov.

Og derefter bliver der 8 lørdage i løbet af foråret.

Sognepræsten vil holde ferie i august, men vil selv fejre alle søndagsmesserne. Det skyldes bl.a. at vores organist har ferie og vikar-jobs i sommer. Og så spiller jeg jo selv på ”fjernbetjeningen”. Vi skal helst ikke fejre en søndagsmesse uden orgelledsagelse.

En god sommer til jer alle. p. Hans

 

 

 

Kære Menighed. SOGNEBREV februar – maj 2017

 

Det er igen tid til at udsende et sognebrev. Dette sker kun fire gange om året. Såfremt aktivitets-kalenderen måtte ”forsvinde” fra familiens opslagstavle, så er den at finde på vores hjemmeside, lige som spalten ”sidste nyt”, der løbende ajourføres.

 

Vi har fået ny regnskabsfører: Brian (tidl. superministrant i menigheden i ca. 30 år).

Tak Brian – ser frem til et godt samarbejde.

John (forhenværende regnskabsfører i ca. 36 år) går på pension. Stor tak for mange års dagligt arbejde med menighedens finanser. Vi markerer skiftet i en søndags-messe i nær fremtid.

 

Martin Luthers navn vil blive brugt mange gange i det offentlige rum i dette nye år. Anledningen er jo, at det er 500 år siden, at Luther (mener man) satte sine teser med ønsker om ændringer i kirken op på kirkedøren i Worms – og dermed indledte reformationen (i Danmark 1536).

Som biskop Czeslaw skriver i sin julehilsen til sine præster, så har vi katolikker jo ikke noget at fejre. Men af andre gode grunde bør også vi deltage i debatterne, fordi følgerne jo på mange måder har været mærkbare. Vi vil høre mange forskellige opfattelser af selve forløbet, som ikke har været helt smertefrit. Og vi vil høre om nødvendigheden og velsignelserne omkring denne reformation.

Pave Frans rejste til Lund og Malmø for at bløde op på følgerne, og understregede dette i bøn med andre kirkeledere i den gamle danske domkirke i Lund.

I Hillerød blev vores menighed indbudt til at komme med i Provstiets oversigt over reformationsaktiviteter, såfremt vi ville deltage. Og vi sagde ja-tak. Vi har et godt forhold til både folkekirker og Frikirken, og det vil vi godt markere. Derfor har vi allieret os med lektor Bjørn Thomassen (katolik), som er specialist i forholdene for 500 år siden. Og – ikke overraskende – har han en lidt anden opfattelse end den gængse. Tirsdag den 25. april kl. 17 – 18.30 tilbyder han/vi et foredrag: ”Myter om reformationen – kampen om den danske sjæl. VELKOMMEN.

 

Juletiden er forbi med hl. 3 konger. Og året vil sikkert forløbe nogenlunde som det plejer. Børnenes religionsundervisning fortsætter, og de to lærere Krystyna og Dorit deltager løbende i kurser, for at dygtiggøre sig endnu mere, til fordel for vores børn. Stor tak til jer begge.

 

Blasiusvelsignelsen tilbydes i messen til kyndelmisse den 5. februarl. Det er en ældgammel velsignelse af hver enkelt troende, som understreger, at Gud vil, at vi skal være sunde og raske.

 

Kultur-samvær har også i år sin faste plads, nemlig den 3. onsdag eftermiddag i måneden. Altid en interessant foredragsholder, og efterfølgende hverdagsmesse, hvor vi også beder Davids Psalmer fra kirkens Vesper. En god optankning!

 

Vi begynder fastetiden den 1. marts. I det katolske udland, er man i fuld gang med at fejre karnevals-fester. Jeg følger dem selv på satelit-tv. I menigheden fejrer vi i år Fastelavn i forbindelse med søndagsmessen den 26. februar. Efter familiemessen kl. 10 slår vi katten af tønden, både voksne og børn, og runder af med fastelavnsboller og kakao. Tør vi komme i fastelavns-dragter???

 

Askeonsdag , den 1. marts, begynder fastetiden. I messen kl. 17 markerer vi dette, ved at modtage askekorset på vores pande. Asken stammer fra rester af de velsignede palmegrene fra sidste år, som Jette Werner brænder af og finmaler i en morter.

I de 40 dages faste (alle dage undtagen søndage – frem til påske) forbereder vi os på påskens komme. Privat kan vi skrue lidt ned for vores forbrug – vi kan dermed markere, at det ikke er forbruget der styrer os, men os selv der styrer forbruget. Askeonsdag og Langfredag er både faste- og abstinensdage. Det vil sige, at vi undgår kødspiser på disse to dage. Vi markerer hermed, at disse dage indleder og afslutter fastetiden. Fra Askeonsdag vil der i kirken ligge et par hefter til brug for de, som vil gå korsvejen. Det er en god gammel katolsk skik, at dvæle ved de enkelte korsvejs- billeder, og søge at overføre indholdet til ens egen hverdag.

 

Palmesøndag – fejrer vi Jesu indtog i Jerusalem, med palmegrene (Buksbom) i hænderne. Det er gammel skik at vi efter messen hænger grenen op ved vores krucifiks i hjemmet – indtil næste års palmesøndag, hvor den udskiftes 

 

Den stille Uge – således hedder jo dagene fra Palmesøndag til påske – danner optakten til kirkens største fest, nemlig påskemessen lørdag aften den 15. april kl. 20. Julen er jo en smuk og dejlig tid, men hvis ikke vi oplever, at Jesus lever videre ud over sin død langfredag, så kan vi ikke bruge vores kristendom til ret meget. Det fulde udbytte af påskefesten får de kristne, som deltager i alle gudstjenesterne skærtorsdag – langfredag – påske (lørdag eller søndag).

 

Firmelsesfesten fejres i år, lørdag den 20. maj kl.16. Jeg håber selvfølgelig at alle 8 kandidater beslutter sig til at modtage sakramentet fra biskop Czeslaw. Tillykke til:

 

Anna Lindhard von Wallfeld, Emil Lucas Haas Bønnelycke, Lærke Karen Hasselbalch Gang, Frederik Robert Noya, Oliver Stimac Sørensen, Rebecca Maria Høhling,

Zane Osemen Ehidrame Kingsley og Zakarias Egger Grzymala Lubanski.

 

FORÅRSFROKOST (Kristi Himmelfart): skal vi lære hinanden bedre at kende?

Tilmelding i våbenhuset (hvor mange, og hvad tager i med til buffeten?)

- Sammenskud -

 

Åsebakkevalfarten, den 28. maj, er en enestående mulighed for at opleve, at vi rent faktisk er mange katolikker i Danmark. Undervejs gennem skoven bedes der rosenkrans – mon ikke mange kunne trænge til en genopfriskning af denne katolske meditationsform. Og det særligt katolske er, at vi frivilligt, aktivt og fysisk bevæger os hen i mod ”det hellige”, nemlig den store udendørs bispemesse på græsplænen ved Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Nærmere information på opslagstavlen.

 

Måtte vi opleve et godt forår i menigheden!

Hans Esmark

 

 

 

 

SOGNEBREV: NOVEMBER - JANUAR 2017.

 

Kære menighed,

 

Børnenes undervisning er i fuld gang, og vi har fejret årets høstmesse. Samme søndag, ved kirkekaffen. igangsatte vi det kommende julemarked. Der var et godt fremmøde.

 

Thi, den største store opgave vi har foran os, er det årlige julemarked, i år lørdag den 26. november, kl. 10 - 14. Økonomisk er denne aktivitet meget vigtigt, men sidegevinsterne er enorme: Alle de aktive lærer hinanden at kende på en ny måde, og vores image som katolsk menighed i Nordsjælland bliver forstærket – det er en effektiv form for mission. Som jeg har sagt – måske lidt for ofte, kan vi også her sammenligne os med Haribo Lakrids, som i deres reklame siger: Vi har lidt mere i posen. Thi det har vi katolske kristne, men det forpligter også til at dele ud af dette ”mere” til andre. Og det gør vi bl.a. ved den udstråling vi har på julemarkedsdagen i forhold til vore besøgende. Jeg ved, at det er sådan. Mange af gæsterne har gennem årene sagt det til mig!

Børnenes Lucia/nisse-optog kl. 12, er meget vigtigt. Vi vil prøve dragter med børnene i forb. med børneundervisningen, lørdag den 12. november. Selve generalprøven finder sted på AKTIVITETSAFTENEN, onsdag den 23. november kl. 19, mens de voksne binder grangrene og sløjfer på de mange personlige indbydelser.

 

Inden julemarkedet har vi fået installeret vores nye højttaleranlæg i kirkecentret. Det nuværende er mere end 30 år gammelt, og der er sket meget i den tid på det tekniske område. Noget af det bestående teknik er blevet ulovligt (sender på forkerte frekvenser). Inden den store lørdag har vi også fået renoveret de to lamper ved kirkens indgang. De er lige så gamle som huset, men er ved at gennemtære af rust. Således indleder vi det nye kirkeår – 1. søndag i advent – med noget godt nyt.

Læsekredsen omkring kirkens katekismus, hvor Susanne er moderator, samler fortsat ca. 10 interesserede, den første tirsdag i måneden, kl. 17 – 18.30, men der er plads til flere!!

 

 

Den 6. november fejrer kirkerne i Danmark Alle Helgen. Og vi gør det nok alle sammen ved at oplæse navnene på de medlemmer af vores menighed, som forlod denne verden i det forgangne år, og også mindes dem med taknemmelighed. Heldigvis er det vores tro, at de nu er hos Gud, og at de derfra har en fortsat omsorg for os her på jorden. Vi tænder lys på kirkegården og i kirken, for at udtrykke vores fortsatte fælleskab. (Vi sælger RØDE gravlys i våbenhuset – til fordel for de fattige)

 

Kultur-samvær (den 3. onsdag i måneden kl. 15) er også en vedvarende succes. Hver eneste gang er der et kulturelt input, og naturligvis også et godt samvær. I november får vi besøg af Niels Elberling: Mit forunderlige liv. I december julehygger vi med gløgg, synger, og så hører vi et par af de gamle julefortællinger, og i januar kommer Finn Sylvest Jensen: Min vej til skipper på Slotssøen. Det er en lille trofast gruppe, som forbereder disse eftermiddage: dækker borde, skiftes til at bage, tager kontakt til foredragsholderne osv, mens de fleste af os bare møder frem og nyder. Tak til den lille trofaste gruppe, som også ville glæde sig over, hvis endnu flere ville tage imod indbydelsen til 3. onsdag i måneden kl. 15.

 

Børneundervisningen er også et fast led i menighedens liv. Tak til kateketerne Krystyna og Dorit for deres gode arbejde i menigheden. Begge deltager i alle bispedømmets tilbud om videreuddannelse (ud over at passe job og familie). Firmanderne må nøjes med sognepræsten.

Børnene har en lang pause efter den 19. november. Årsagen er naturligvis julemarkedet og alm. juleforberedelser. Men i det nye år tager vi igen fat den 21. januar, samt de følgende lørdage:

 

28. januar – 4. februar – 25. februar – 4. marts – 11. marts. – 18. marts og

25. marts (1.skriftemål)

 

BEMÆRK: JULEAFTEN MESSE kl.14.30 og kl. 16.

 

 

Hans Esmark

 

 

 

NB: For et år siden opfordrede menighedsrådet til at man tilsluttede sig kirkeskatte-ordningen – såfremt man endnu ikke bidrog økonomisk til sognets drift. Er der nogen som stadig har et hængeparti på dette område, kan man blot tage en tilmeldingsblanket i våbenhuset!

 

 

 

Sognebrev august - september - oktober

 

Kære Menighed.

Det nye sognebrev begynder med august måned. Der er ikke mange aktiviteter, for sognepræsten holder sommerferie. Dog ikke mere end at vi kan mødes om søndagen, hvor jeg selv fejrer alle messerne. Det skyldes til dels, at vi ingen organist har på disse søndage, og at vi jo klarer os ganske godt, når jeg selv spiller orglet, og vi alle synger. Dette med den gode sang i vores messe, er noget der bemærkes rundt omkring 

 

Men fra september sker der igen noget i menigheden. De 12 som delte katekismen med hinanden, ønsker at fortsætte, også i den kommende vinter. Susanne Jørgensen (medl. af menighedsrådet) er tovholder ved disse eftermiddage fra kl. 17 – 18.30, den første gang tirsdag den 6. september.

 

Kirkekaffen fortsætter, hver 1. søndag i måneden. Tak til Barbara og Tadæus Rudzki og Rosi Nielsen for at forkæle alle os andre på disse søndage.

 

Men, også vores vigtigste aktiv, nemlig børnenes religionsundervisning, har vores opmærksomhed i denne tid. Lørdag den 17. september kl. 9.30 – 11.30 indbydes alle børn mellem 8/9 og 13/14 år. Vi beder indtrængende om forældrenes opbakning. Nærmere oplysninger på vores hjemmeside under ”børnenes religionsundervisning”! Kun firmanderne er blevet bedt om at tilmelde sig i forvejen – inden sommerferien. De øvrige møder blot frem den første lørdag.

 

Søndag den 2. oktober fejrer vi FAMILIEMESSE – forberedt af børnene. Og efterfølgende er der STOR KIRKEKAFFE. Og her vil vi indlede forberedelserne til årets julemarked. Titi og Martin vil fortælle lidt om vores traditionsrige julemarked (i år: lørdag den 26. november) – i håb om at vække interesse, ikke mindst hos yngre forældre og de mange nye medlemmer i menigheden. Og på alle onsdage herefter, er der julemarkedsmøder kl. 19.

 

Ældretræf – normalt 3. onsdag – tilbyder i sept. Hans Jensen: en dansk sjæls æventyr, og i oktober

Ellen Damgård Jensen: 17 år i afrika som sygeplejerske og jordemoder. Samværet begynder kl. 15.

(der ligger efterårsprogram i våbenhuset).

 

KULTURNAT i Hillerød finder sted fredag den 23. september, kl. 19 - 23. Vi har valgt at markere os ved fakler på kirkepladsen, lys i hele huset, og mange af jer til at modtage (og måske begejstre) de gæster som måtte komme. Vi laver lidt kaffe. Vores organist spiller to gange Bach og Buxtehude.

Er du én af dem der kommer og hjælper?

 

Søndag den 30. oktober tilbyder præsten at velsigne jeres automobiler efter messen. I bedes parkere på pladsen med kirkeklokken.

 

Men så er der vist heller ikke plads til flere aktiviteter i disse to måneder. Vi glæder os til at komme i gang.

 

Hans Esmark

 

 

Sognebrev maj, juni og juli 2016.

 

Kære Menighed.

 

Pinselørdag kl. 16 kommer biskop Czeslaw til Hillerød, for at meddele Firmelsens Sakramente. Kirken bliver helt fyldt op af firmander og gæster. Lørdagen forinden får de 13 firmander den sidste forberedelse og vi øver festdages liturgi.

Stort tillykke til alle 13:

Sean Christopher Christoffersen, Micki Aron Christoffersen, Julia Barbara Szkudniewska, Wiktoria Aniela Wroniecka, Magdalena Khanh-Nhi Nguyen, Julia Joanna Drzala, Philip Anthony Olsen Worm, William Verner Ekman-Sørensen, Jonatan Emil Wolf Nielsen, Julia Maria Wilczek, Malwina Marta Wilczek, Sara Rihani Bergqvist, Giuseppe Passanante.

Åsebakkevalfarten den 29. maj kan måske samle en pæn deltagelse i dette ”Barmhjertighedens år”. Det er en oplevelse at deltage. Sognepræsten går med gennem skoven og leder vores egen gruppe. Se plakaten/opslag/flyers i våbenhuset. Der er ingen messe i Hillerød på denne søndag. Men vi tilbyder søndagmessen som en kort messe uden prædiken og sang om lørdagen kl. 16.

Klostermarked i Æbelholt klosterruin lørdag den 11. juni åbnes kl. 11 med en folkekirke-gudstjeneste. Næste år åbner vi med en hl.messe. Markedet er bestemt se-værdigt.

”Skovturen” finder sted onsdag den 15. juni, kl. 9 - 17. Først til Katolsk Kirke i Holbæk hvor vi fejrer messen. Herfra videre til Odsherred Kunstmuseum i Asnæs. Middag i Hørby Færgekro (oksesteg/is) Vi besøger herefter Swanernes Hus, Malergården Plejerup. Kaffe/kage og hjemtur. Kostpris kr. 630,- DIN PRIS kr. 300,- Tilmelding i våbenhuset i ugerne forinden.

Søndag den 26. juni tilbyder Titi og Martin Grill-frokost på kirkepladsen.

Børneundervisningen er slut for denne vinter. Vi begynder igen til september. Fremover vil vi blot have 3 hold: 8-årige (2. skoleklasse) til 1.skriftemål. 9-årige (3. skoleklasse) til 1. kommunion. De 13/14-årige til firmandholdet. Hold 1 + 2 møder blot frem på første undervisningsdag, den 17. sept. Kl. 9.30. Flere oplysninger på hjemmesiden: www.katolskkirkehilleroed.dk . Firmanderne tilmelder sig til sognepræsten pr. mail inden sommerferien!

God sommertid, Hans Esmark

 

 

Sognebrev marts - april 2016

 

Kære Menighed,

.

Vi er kommet ind i fastetiden.

 

Fastetid. Vi spiser/drikker lidt mindre (og sender evt. hvad vi sparer til de fattige – i menigheden via Caritas‘ violette sparebøsser, som indsamles palmesøndag).

 

Abstinensdag (lat. Abstineo: jeg afholder mig fra) afkald fra at spise kød. Et udtryk for bodfærdighed. (Askeonsdag + langfredag)

 

Korsvej med børn og andre, lørdag den 5. marts kl. 11 – 11.30, derfor ingen messe!

 

Den stille Uge begynder Palmesøndag kl. 10 – Herrens indtog i Jerusalem.

Skærtorsdag kl. 17 (ved spisetid) fejrer vi Jesu sidste Nadver.

Langfredag kl. 15 (Jesu dødstidsspunkt) mindes vi Hans død.

Påskelørdag kl. 20 hvor vi fejrer Jesu opstandelse påskemorgen – den største og vigtigste katolske gudstjeneste.

Påskedag kl. 10 – vi fejrer opstandelsen (for alle, som var forhindret lørdag aften).

 

Den 1. hl. Kommunion fejres Hvide søndag (søndag efter påske). Og vi siger allerede nu et stort tillykke til:

Maria Ladegaard-Pedersen, Birkerød

Julius Kluge, Hillerød

Aleksandra Gonta, Frederiksværk

Agata Szkudniewska, Helsinge

Victoria Rebekka Hansen, Hillerød

Kacper Krzysztof Caper, Frederiksværk

Otylia Porzycka, Birkerød

Louise Wachowiec, Hillerød

Magdalena Hruzik, Gørløse

 

Kirkekaffen i april afvikles søndag den 10. Pastoralcentret vil i forb. med kaffen præsentere menigheden for en stor del af den nyere katolske literatur.

En velsignet fastetid!

 

Hans Esmark

 

 

SOGNEBREV: DECEMBER 2015 – FEBRUAR 2016.

 

Kære Menighed,

I skrivende stund har vi endnu ikke afholdt vores julemarked. Men stadig flere er i fuld gang med forberedelserne. Måtte dagen blive lige så god som sidste år.

 

I begyndelsen af december, den 8. begynder ”Barmhjertighedens år”, og det kommer vi til at høre meget til: Guds barmhjertighed, Kirkens barmhjertighed og vores barmhjertighed. Igen et godt initiativ fra pave Frans.

 

Forberedelsen til den kommende jul har allerede været i gang længe – i hvert fald i forretningerne. Jeg ønsker for os alle, at vi finder den indre ro i løbet af adventstiden, så at Herrens fødsel (Guds bliven menneske) er noget vi mærker i vore hjerter. Fred på jord, er det Guds ønske vi hører gang på gang. Men det kniber jo gevaltigt med at opfylde dette ønske. Måske skulle vi alle huske at tage disse tre ord med i vores aftenbøn. Jeg er af den opfattelse, at Vietnam-krigen sluttede, fordi stadig flere mennesker havde det som et hjerteanliggende. Måske kan en fælles bøn fra alle mennesker med god vilje, bevirke noget i vores nuværende situation!

 

Vores KULTUR-samvær i februar (den 20.) drejer sig om ”Danmarks rolle i fremtidens Grønland”, ved Jørgen Taagholt. Selvstændighed? o.s.v.

 

Fastelavn blier næste gang kun fejret af børnene i religionsundervisningen og deres forældre. Men alle er selvfølgelig velkommen. Vi slår katten af tønden i forb med børneundervisningen lørdag den 6. februar. Thi

 

Om søndagen fejrer vi kyndelmisse, og tilbydes Blasiusvelsignelse (og kirkekaffe).

 

Askeonsdag er gudstjenesten kl. 17 normalt godt besøgt. Det er en god anledning til de 40 dages fastetid – fra denne dag vil mange prøve dette med at skrue ned for forbruget, og derved mærke, at noget er anderledes end ellers. Kan man gennemføre disse 40 dages faste (untaget er søndagene) bliver påskefesten ganske anderledes!

 

ODENSE-VALFARTEN, allerede omtalt i Katolsk Orientering, finder sted lørdag

den 27. februar. Vi kører med bus fra kirken kl. 8 til Fruens Bøge ved Odense. Herfra går vi langs Odense Å, forbi opstillede andagts-korsvejsstationer og frem til Sct. Albani Kirke hvor vi fejrer en jubelårs-valfarts-messe med biskoppen eller generalvikaren. Måske standser vi op undervejs ved Odense Domkirke og holder en lille andagt ved Sankt Knuds grav. Vi indkøber enkel frokost til alle deltagere. Turpris 50,- (reel kostpris ca. 400,- , men restpris er en privat gave). Nærmere, efter jul.

 

Kærlig hilsen Sognepræsten.

 

 

 

 

SOGNEBREV: OKTOBER - NOVEMBER 2015.

Kære menighed,

 

Børnenes undervisning er i fuld gang, og når vi fejrer høstmesse den 4. oktober, har børnene forberedt udsmykningen i kirken, og dermed påvirket messens tema.

Og samme søndag den 4. oktober – ved kirkekaffen – begynder vi med forberedelserne til årets JULEMARKED, Vi håber på godt fremmøde!!!

 

Thi, den største store opgave vi har foran os, er det årlige julemarked, i år lørdag den 28. november. Økonomisk er det meget vigtigt, men sidegevinsterne er enorme: Alle de aktive lærer hinanden at kende på en ny måde, og vores image som katolsk menighed i Nordsjælland bliver forstærket – det er en effektiv form for mission. Som jeg har sagt nogle gange, kan vi her sammenligne os med Haribo Lakrids, som i deres reklame siger: Vi har lidt mere i posen. Thi det har vi katolske kristne, men det forpligter også til at dele ud af dette ”mere” til andre. Og det gør vi bl.a ved den udstråling vi har på julemarkedsdagen i forhold til vore besøgende. Jeg ved, at det er sådan. Mange af gæsterne har sagt det til mig!

Børnenes Lucia/nisse-optog kl. 12, er meget vigtigt. Vi vil øve lidt og prøve dragter den sidste undervisningsdag i år: den 7.november. Børnene bliver informeret.

 

Læsekredsen omkring kirkens katekismus, hvor Susanne er moderator, samler fortsat ca. 10 interesserede, den første tirsdag i måneden, men der er plads til flere!!

 

KULTUR-samvær (tidl. Ældre-træf) den 3. onsdag i måneden, fortsætter som hidtil: foredrag/film, kaffebord, kort messe med psalmerne fra dagens Vesper.

 

Pilgrim eller skabspilgrim? : Se den 8. oktober!

Hans Esmark

 

 

 

 

Sognebrev juli - august - september 2015

 

Kære Menighed.

Denne tekst skrives efter en igen vellykket Bus-udflugt. Nyborg og Kerteminde gav os, både kulturelt og socialt, et dejligt input. Tak til alle som var med i dette fællesskab. Og få dage forinden havde vi vores åbningsmesse for klostermarkedet i Æbelholt, som igen i år ligesom løftede historiens vingesus, tilbage til tiden omkring Sankt Vilhelm. Også historisk er vi katolikker en del af noget stort. Billeder fra begge oplevelser ligger på hjemmesiden (inden længe).

Men aktiviteterne i menighedens fællesskab fortsætter. Jeg kan blot minde om, at Titi og Martin arrangerer vores grill-frokost på søndag den 28. juni – efter messen. Jeg regner med at finde hjælpere til opstilling/oprydning af borde på kirkepladsen!

Juli måned ser lidt beskeden ud, hvad angår aktiviteter. Men vi har både bryllup og barnedåb – altså er der stadig liv.

I august tilbyder Titi blomsterbindingskursus. Hun er en dygtig lærer, og har i årenes løb lært meget fra sig. Husk tilmelding.

Sognepræsten holder lidt ferie i August. Men jeg kommer alle søndage – ikke mindst fordi vi ellers ikke får musik i messen. I sommertiden har organisten altid ferie samt vikarjobs andre steder. Efter sommerferien bliver det igen mere normalt.

Katekismus-træf er en bragende succes. Og der kan godt komme flere deltagere. Læg mærke til, at tidspunktet er sidst på eftermiddagen/først på aftenen, den 1. tirsdag i måneden – fra september.

Ældretræf, den 3. onsdag i måneden kl. 15, har haft lidt problemer med fremmøde!! Ud over kaffe/samvær, er der altid et kulturelt indslag, foredrag, film o.l. Velkommen også til nye deltagere – som har tid til at være med fra kl. 15!

12 september begynder Børnenes religionsundervisning igen. Det yngste hold 1, som skal forberedes til 1.kommunionsfesten begynder hos os, når de begynder i 2. skoleklasse. Hold 2 skal forberedes til 1. skriftemål, når de begynder i deres 3. skoleklasse. Og det ældste hold, som skal forberedes til Firmelsesfesten, begynder når deres klassekammerater skal gå til præst, eller skal begynde deres 7. eller 8. skoleår. Firmander skal tilmelde sin pr. mail (med navn og CPR-nummer) til sognepræsten OMGÅENDE. Disse børnelørdage afsluttes normalt med hl.messe kl. 11 – 11.30 – hvortil alle naturligvis er indbudt.

Vi ønsker hinanden et godt og velsignet efterår.

p. Hans

 

Sognebrev april, maj og juni 2015

 

Kære Menighed

Den stille uge står for døren, og så er det endelig påske – årsagen til at vi overhovedet har en katolsk kirke. Jeg håber, at vi – rigtig mange – kan være sammen for at fejre liturgien torsdag – fredag – lørdag (søndag).

Og kort efter, nemlig på Hvide Søndag, den 12. april, skal 14. børn fejre 1.kommunion, og de glæder sig. Vi har aldrig haft så mange på én gang. Vi øver i kirken, lørdag den 11. april, kl. 9.30 Stort tillykke til alle 14:

Adrian Kalwasinski – Karol Kalwasinski – Therese Vinholt Toxværd – Frederikke Rosa Wolf Nielsen – Andrea Alzate Jessen – Roberta Carla Buwembo – Zuriel Ebose Kingsley – Zane Osemen Ehidiame Kingsley – Mathias Von Wallfeld – Valdemar Verner Ekman-Sørensen – Oscar Stephano Felbo – Mattias Stimac-Sørensen – Julia Raupelyté Reiersen – Filip Johannes Høhling.

Da børnene og familie og gæster vil fylde godt op om søndagen, tilbyder vi søndagsmessen som en reciteret messe lørdag kl. 16.

Åsebakkevalfarten den 31. maj kunne måske samle en pæn deltagelse dette år. Det er en oplevelse at deltage. Se plakaten i våbenhuset. Der er ingen messe i Hillerød på denne søndag. Men vi tilbyder søndagmessen som reciteret messe om lørdagen kl. 16.

Klostermarked i Æbelholt klosterruin lørdag den 13. juni skal åbnes kl. 11 med en hl.messe. Vi plejer at være en pæn gruppe fra menigheden !!

”Skovturen” finder sted onsdag den 17. juni, kl. 9 - 18. Først til Katolsk Kirke i Nyborg hvor vi fejrer messen. Herfra videre til Kerteminde. Middag i Marinaen (Svinekam/is). Vi besøger Johs. Larsen Museet. Kaffe/kage og hjemtur. Kostpris kr. 630,- DIN PRIS kr. 300,- Tilmelding i våbenhuset i ugerne forinden.

Søndag den 28. juni tilbyder Titi og Martin Grill-frokost på kirkepladsen.

Børneundervisningen er slut for denne vinter. Vi begynder igen til september. Fremover vil vi blot have 3 hold: 8-årie til 1.kommunion. 9-årige til 1. skriftemål og de. 13/14-årige til firmandholdet. Hold 1 + 2 møder blot frem på første undervisningsdag. Firmanderne tilmelder sig til sognepræsten pr. mail inden sommerferien!

NB: Nu er alle lyskilder i kirkecentret udskiftet til LED-lys. Det kan ganske sikkert ses på el-regningen fremover. Samtidig er lyset i våbenhuset gjort automatisk – tænder ved hjælp af bevægelsesfølere. I mange år var præsten lyseslukker, idet mange glemte at slukke igen. Problemet er løst.

Den kommer snart, så vi ønsker hinanden: Glædelig påske.

 

p. Hans

 

 

 

 

sognebrev februar - marts 2015.

 

Kære Menighed.

 

Hermed udsendes sognebrev (og kalender) for de kommende to måneder. I skrivende stund er er det lunt udendørs. Der kommer jo nok lidt vinter, men det går ganske langsomt mod lysere tider og forår. Og det kan måske opmuntre os til at deltage i menighedslivet, også denne vinter/forår.

Børnenes religionsundervisning fortsætter i dette forår med endnu 4 lørdage. Både af hensyn til de frivillige lærere, de andre børn på holdene og de børn, som er i gang med undervisningsforløbet, håber vi på et trofast fremmøde – vel mødt!

1.kommunionsfesten finder sted Hvide søndag, den 12. april 2015.

Kyndelmisse (den 1. februar) – latin: Missa kandelarum – fest til ihukommelse af Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel, med indvielse af kerter, og sang med tændte kerter til minde om Jesu fremstilling i templet: Jesus er et lys, der skal åbenbares for hedningene (Luk 2,32).

Blasiusvelsignelse (den 1. Februar). På forbøn af den hl. Blasius (martyr, biskop af Sebaste, år 316) meddeles på hans festdag en særlig velsignelse under bøn om bevarelse fra halssygdomme og alle sygdomme.

 

MENIGHEDSMØDE, afholdes samme søndag den 1. februar. Vi skal belyse og drøfte emnet: Det nye katolske Danmarkskort – menighedens fremtid!

 

Fastelavn, med familiemesse den 15. februar. Tiden umiddelbart før fastetidens begyndelse (askeonsdag), hvor der især i katolske lande holdes store folkefester. Vi slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og drikker kakao. Kommer du udklædt?

Askeonsdag, den 18. februar. Den første dag i fastetiden, 40 dage før påskedag (untaget er søndagene). Ved messen kl. 17 strøes indviet aske (som stammer fra det foregående års palmegrene) på de troendes hoveder som tegn på bodfærdighed, idet præsten siger til hver enkelt: Omvend dig, og tro på evangeliet. Dagen er faste- og abstinensdag!

 

Fastetid. Vi spiser/drikker lidt mindre (og sender evt. hvad vi sparer til de fattige – i menigheden via Caritas‘ violette sparebøsser, som indsamles palmesøndag).

 

Abstinensdag (lat. Abstineo=jeg afholder mig fra) afkald fra at spise kød. Et udtryk for bodfærdighed.

 

Korsvej med børn og andre, lørdag den 28. februar kl. 11 – 11.30

Jødisk Påskemåltid – tirsdag den 31. marts. Tilmelding i våbenhuset – max 50 pladser!

I ønskes alle en god vinter, også i menighedens regi.

Hans Esmark

 

 

 

SOGNEBREV: NOVEMBER – DECEMBER – JANUAR 2014/15

 

 

Kære menighed,

 

Den 2. november fejrer kirkerne i Danmark Alle Helgen. Og vi gør det nok alle sammen ved at oplæse navnene på de medlemmer af vores menighed, som forlod denne verden i det forgangne år, og også mindes dem med taknemmelighed. Heldigvis er det vores tro, at de nu er hos Gud, og at de derfra har en fortsat omsorg for os her på jorden. Vi tænder lys på kirkegården og i kirken, for at udtrykke vores fortsatte fælleskab. (Vi sælger RØDE gravlys i våbenhuset). Og mange af de afdøde er sikkert med i den lange række af helgener, selv om kirken ikke har fremhævet deres navne.

Fra Irland og Amerika har vi nu også her i landet indført Halloween. Og vi synes nok alle, at græskarrene med lys i er festlige, både ved vores hoveddør og i vore hjem. De hører bare ikke til i kirken. De forvredne ansigter skal jo forestille de afdøde, som skal skræmme os! Og det stemmer jo ikke overens med katolikkers forhold til de afdøde.

 

Den største store opgave vi har foran os, er det årlige julemarked. Økonomisk er det meget vigtigt, men sidegevinsterne er enorme: Alle de aktive lærer hinanden at kende på en ny måde, og vores image som katolsk menighed i Nordsjælland bliver forstærket – det er en effektiv form for mission. Som jeg har sagt nogle gange, kan vi her sammenligne os med Haribo Lakrids, som i deres reklame siger: Vi har lidt mere i posen. Thi det har vi katolske kristne, men det forpligter også til at dele ud af dette ”mere” til andre. Og det gør vi bl.a ved den udstråling vi har på julemarkedsdagen i forhold til vore besøgende. Jeg ved, at det er sådan. Mange har sagt det til mig!

Vi har fået tilgang af ”nye” medarbejdere, og vi vil gerne sige velkommen til endnu flere. Nyt i år er Ewa’s ønske om at øve Lucia/nisse-optog med børnene, allerede på den sidste børneundervisningsdag. Til forældrene: Bemærk venligst dette.

 

Læsekredsen omkring kirkens katekismus, hvor Susanne er moderator, samler ca. 10 interesserede, den første tirsdag i måneden. Ingen skal uddannes til teologer, men det er givende at lytte til, hvordan andre deltagere opfatter de fremlagte tekster. Det er nu anden sæson, at disse aftener kl. 17 – 18.30 finder sted. Der er bestemt plads til flere!!

 

Ældretræf (den 3. onsdag i måneden) er også en vedvarende succes. Hver eneste gang er der et kulturelt input, og naturligvis også et godt samvær. I november får vi besøg af Erik Nielsen: Kongedatteren Dagmar – i december julehygger vi med gløgg, synger, og så hører vi et par af de gamle julefortællinger, og i januar kommer Gert Ryom-Hansen: Johs. Den 23. og Den franciskanske Lægorden. Det er en lille trofast gruppe, som forbereder disse eftermiddage: dækker borde, skiftes til at bage, tager kontakt til foredragsholderne osv, mens de fleste af os bare møder frem og nyder. Tak til den lille trofaste gruppe, som også ville glæde sig over, hvis endnu flere ville tage imod indbydelsen til 3. onsdag i måneden kl. 15.

 

Børneundervisningen er også et fast led i menighedens liv. Kateketerne Krystyna og Dorit har fået en ny kollega til afløsning for Elesebeth Plate, som har været trofast kateket i mange år, men som nu må takke af. Tak Elsebeth for trofast undervisning, også fra rigtig mange katolske børn. Og velkomme til Lene, som udtrykker glæde over at tage fat.

Børnene får en lang pause efter den 15. november. Årsagen er naturligvis julemarkedet og alm. juleforberedelser. Men i det nye år tager vi igen fat den 10. januar, samt de følgende lørdage:

 

17. januar – 24. januar – 31. januar – 21. februar – 28. februar - 7. marts – 14. marts.

1.kommunionsfesten finder sted søndag den 12. april.

 

BEMÆRK: JULEAFTEN MESSE kl.14.30 og kl. 16.

 

Lad os nyde de tre kommende måneder, også i menighedens rammer!

 

Hans Esmark

 

NB: For et år siden udsendte menighedsrådet en opfordring til alle sogneadresser, om at tilslutte sig kirkeskatte-ordningen – såfremt man endnu ikke bidrog økonomisk til sognets drift. Er der nogen som stadig har et hængeparti på dette område, kan man diskret tage en tilmeldingsblanket i våbenhuset!

 

 

SOGNEBREV SEPTEMBER – OKTOBER 2014

 

Det var en dejlig varm og solrig sommer. Somme tider måske lidt for varmt. Og i skrivende stund – midt i august – er vejret regnfuldt og køligt. Men netop forskel i vejr og temperatur er vel det, som nordboere helst vil ha’.

 

I sommertiden skete der ikke så meget i menigheden. Sognepræsten spillede mange gange til søndagsmesserne. Og den første søndag i august, uddelte han flødeboller efter messen, for at markere, at havde været sognepræst i 35 år – formand Jette vidste dette i forvejen, og holdt en lille laudatio i forb. med gudstjenesten. Vi fik da også en søndag spist pølser på kirkepladsen – tak til Martin og Titi.

 

Fra september sker der igen noget i menigheden. De 12 som delte katekismen med hinanden, ønsker at fortsætte, også i denne vinter. Susanne Jørgensen (medl. af menighedsrådet) er tovholder ved disse eftermiddage fra kl. 17 – 18.30. Hun har ophængt sin indbydelse i våbenhuset!

 

Messerne fredag morgen kl. 8.30 flyttes til kl. 17. Om morgenen deltog i mange år max. 3 fra menigheden; Det nye tidspunkt er altså en indbydelse!!!

 

Kirkekaffen fortsætter, hver 1. søndag i måneden. Tak til Barbara Rudzki og Rosi Nielsen for at forkæle alle os andre på disse søndage.

 

Men, også vores vigtigste aktiv, nemlig børnenes religionsundervisning, har vores opmærksomhed i denne tid. Lørdag den 13. september kl. 9.30 – 11.30 indbydes alle børn mellem 8 – 13/14 år. Vi beder indtrængende om forældrenes opbakning. Nærmere oplysninger på vores hjemmeside under ”børnenes religionsundervisning”!

 

Søndag den 5. oktober fejrer vi FAMILIEMESSE – forberedt af børnene. Og efterfølgende er der STOR KIRKEKAFFE. Og her vil vi indlede forberedelserne til årets julemarked. Titi og Martin vil fortælle lidt om vores traditionsrige julemarked (i år: lørdag den 29. november) – i håb om at vække interesse, ikke mindst hos yngre forældre og de mange nye medlemmer i menigheden. Og på alle onsdage herefter, er der julemarkedsmøder kl. 19.

 

Ældretræf – normalt 3. onsdag – tilbyder i sept. Nik Bredholts præsentation af PAVE FRANS, og i oktober Poul Erik Magnussen foredrag om pilgrimsrejser. Samværet begynder kl. 15.

 

En søndag vil Titi tilbyde blomsterbindings-kursus. Datoen (endnu ikke fastlagt) bekendtgøres i kirken og på hjemmesiden. Deltagelse koster kr. 150,- incl. materialer og frokost. Tilmelding på opslag i våbenhuset.

 

Søndag den 26. oktober tilbyder præsten at velsigne jeres automobiler efter messen. I bedes parkere på pladsen med kirkeklokken.

 

Men så er der vist heller ikke plads til flere aktiviteter i disse to måneder. Vi glæder os til at komme i gang.

 

Hans Esmark

 

 

Sognebrev juni – august 2014

 

Kære Menighed.

Efter en relativ mild vinter, meldes der om en kommende god sommer. Det kunne betyde godt vejr til vore udendørs aktiviteter i juni måned. Juli og august bliver - i menigheds regi – lidt mere standart måneder. Sognepræsten vil holde ferie i august, men vil selv fejre alle søndagsmesserne. Det skyldes bl.a. at vores organist har ferie og vikar-jobs i sommer. Og så spiller jeg jo selv på ”fjernbetjeningen”. Vi skal helst ikke fejre en søndagsmesse uden orgelledsagelse.

Når vejret gør det muligt, ser jeg gerne at kirkedøren står åben under vores gudstjenester. Jeg har hørt en del meldinger fra naboer og forbipasserende om, at ”vi er så mange mennesker i gudstjenesterne” og ”sangglæden er så tydelig hos katolikkerne”. Jeg tror, at det også er en lille form for mission.

Vi fik færdiggjort lyddæmpningen i menighedssalen. En for os vildt fremmed dame fra Meppen i Tyskland, overraskede os (via gode venner i Osnabrück) med et tilbud om at ville betale for arbejdet. Fru Sigrid Holtrup har fået en skriftlig tak, ledsaget af fotografier. Og vi bad jo en ekstra forbøn for fru Sigrid i en søndagsmesse.

Men vi har jo endnu et projekt, som vi nu har mulighed for at finansiere selv. Den lille støttemur foran kælderdøren er ved at vælte. Der skal bygges en ny. Og vi benytter lejligheden til at flytte den en meter længere væk fra kælderdøren. Sognepræsten har svært ved at få snefejemaskinen ind/ud af døren, med den snævre adgang der er p.t.

Men vi bygger ikke kun med lyddæmpende plader og betonsten i vores menighed. Også tilmeldingslisten til vores årlige ”skovtur” vokser med tilmeldinger. Vi skal fejre den hl.messe i Fjenneslev kirke (efter tilladelse fra sognepræst, menighedsråd og Roskildebisp). Vi spiser i Gyrstinge kro og kører i sporvogn på Skjoldenæsholm Gods, drikker kaffe på kroen og kører herefter tilbage. Der er stadig flere pladser. Deltagerpris kr. 300,- (kostpris 630,-) Skriv jer på listen i våbenhuset!

Men det gode vejr skal vi også bruge når vi griller på kirkepladsen søndag den 29. juni, efter at have fejret PETER&Paul i søndagsmessen. Her er der ingen tilmelding!

I juli og august er der ikke mange aktiviteter, på grund af sommerferien. 1.søndag i måneden er der dog kirkekaffe, for os som ikke er bortrejst.

Vinterens børneundervisning begynder lørdag den 13. september kl. 9.30 – 11.30. ”Nye børn” møder blot frem, og fordeles på de relevante undervisningshold. Altså ingen tilmelding forinden.

En god sommer til jer alle!

 

Pastor Hans.

NB: Støtter du kirken i Danmark og Hillerød ved at betale kirkeskat?

 

 

Sognebrev april – maj 2014.

Kære Menighed.

Først en remember. Det handler om vores forårs-frokost på sammenskuds-basis, efter messen den 30. marts (søndag lætare – glædens søndag). Det er et godt sted at lære hinanden at kende. Man medbringer noget spiseligt, anbringer det på buffet-bordet og spiser ellers gratis. Drikkevarer koster lidt. Der hænger tilmeldingsliste i våbenhuset. Der er endnu pladser, mange !!!!!

Dernæst tillykke til vore 17 firmander, som modtog firmelsens sakramente den 1. marts. Vi håber naturligvis at se de unge mennesker regelmæssigt i menigheden. Navnene er: Malou Olivia Jensen, Benjamin Alarcon Sørensen, Clara Mondrup de Lichtenberg, Artur Dabecki, Blazej Dabecki, Eva Clara Hasselbalch Gang, Jakub Mikolaj Ptaszek, Olivia Anwar Toma Yakoob, André Duminski, Lasse von Wallfeld, Mario Skrivanek, Laura Anna Lomholt, Oskar Kluge, Aleksandra Alicja Wilczek, Kim Hansen, Michal Kacper Kryta, Christian Stengel Reismer.

Og endnu en gang tillykke, denne gang til 2 konvertitter: Karin Maria Björkman Duminski, optaget den 13. marts 2014, og Klaus Gormsen, optaget den 19. marts 2014. Velkommen i menigheden til jer begge to!

Menighedsrådsvalget, ender som fredsvalg. Vi skulle bruge mindst 5 kandidater, og der var 5 som meldte sig. Således er alle valgt. Rådets sammensætning bekendtgøres om nogle uger og offentliggøres på hjemmesiden og i våbenhuset. De 5 navne er (i alfabetisk orden): Anne-Mette Hornuff, Susanne Jørgensen, Elsebeth Plate, Alexander von Wallfeld, Jette Werner. Tak til alle 5. Men også tak til afgående formand Keld Lauritsen, for 8 års ekstra indsats for menigheden. Og tak til valgstyrelsen 2014: Bogdan Pulawski, Ewa Klimecki og Susanne Jørgensen.

Den stille uge står for døren, og så er det endelig påske – årsagen til at vi overhovedet har en katolsk kirke. Jeg håber, at vi – rigtig mange – kan være sammen for at fejre liturgien torsdag – fredag – lørdag.

Og kort efter, nemlig på Hvide Søndag, den 27. april, skal 7 børn fejre 1.kommunionsfest – og de glæder sig. Tillykke til dem alle. Vi øver i kirken den 26. april kl. 9.30.

Åsebakkevalfarten den 25. maj kunne måske samle en pæn deltagelse dette år. Men der kommer mere orientering i tiden forinden.

Menighedssalen skal lyddæmpes. Vi har fundet midler til at få opsat træbetonplader i loftet. Dette, samt efterfølgende malerarbejde vil foregå i tiden 4 – 15. maj.

”Skovturen” finder sted onsdag den 18. juni, kl. 9 - 17. Først til Fjenneslev Kirke ved Ringsted med en lille hl.messe (vi har indhentet tilladelse fra biskop, sognepræst og menighedsråd – (hvis vi blot ville bede og synge, skulle vi ingen tilladelse have, men en katolsk messe…). Vi spiser middag i Gyrstinge Skovkro. Kører til sporvejsmuseet Skjoldenæsholm (vi skal køre i sporvogn). Drikker kaffe på vores kro og kører hjem. Kostpris kr. 640,- DIN PRIS kr. 300,- Tilmelding i våbenhuset i ugerne forinden.

Vi mangler endnu et par uger af fastetiden. Men alligevel: Glædelig påske.

Hans Esmark

 

 

 

Kære Menighed, sognebrev februar - marts 2014.

 

Hermed udsendes sognebrev (og kalender) for de kommende to måneder. I skrivende stund er er det koldt udendørs, noget, som ellers kan holde mange tilbage fra at deltage i vores aktiviteter. Men det går ganske langsomt mod lysere tider og forår. Og det kan måske opmuntre os til at deltage i menighedslivet, også denne vinter/forår.

Børnenes religionsundervisning fortsætter i dette forår med 2 x 4 lørdage. Både af hensyn til de frivillige lærere, de andre børn på holdene og de børn, som er i gang med undervisningsforløbet, håber vi på et trofast fremmøde. Firmanderne har snart afslutte deres undervisning, da de jo skal firmes den 1. marts. Men de øvrige hold fortsætter lidt endnu – vel mødt!

1.kommunionsfesten finder sted Hvide Søndag, den 27. april 2014.

Kyndelmisse (den 2. februar) – latin: Missa kandelarum – fest til ihukommelse af Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel, med indvielse af kerter, og sang med tændte kerter til minde om Jesu fremstilling i templet: Jesus er et lys, der skal åbenbares for hedningene (Luk 2,32).

Blasiusvelsignelse (den 2. Februar). På forbøn af den hl. Blasius (martyr, biskop af Sebaste, år 316) meddeles på hans festdag en særlig velsignelse under bøn om bevarelse fra halssygdomme og alle sygdomme.

Firmelsen af vore 17 firmander finder sted lørdag den 1. marts. Det er tidligt på året, men alternativet havde været maj eller juni. Vi glæder os til festen.

Fastelavn, med familiemesse den 2. marts. Tiden umiddelbart før fastetidens begyndelse (askeonsdag), hvor der især i katolske lande holdes store folkefester. Vi slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og drikker kakao. Kommer du udklædt?

Askeonsdag, den 5 .marts. Den første dag i fastetiden, 40 dage før påskedag (untaget er søndagene). Ved messen kl. 17 strøes indviet aske (som stammer fra det foregående års palmegrene) på de troendes hoveder som tegn på bodfærdighed, idet præsten siger til hver enkelt: Omvend dig, og tro på evangeliet. Dagen er faste- og abstinensdag!

Fastetid. Vi spiser/drikker lidt mindre (og sender evt. hvad vi sparer til de fattige – i menigheden via Caritas‘ violette sparebøsser, som indsamles palmesøndag).

Abstinensdag (lat. Abstineo=jeg afholder mig fra) afkald fra at spise kød. Et udtryk for bodfærdighed.

Midfastesøndag, den 30.marts: Sammenskuds-frokost efter messen. Tilmelding i våbenhuset i god tid forinden.

 

Med denne opremsning ønskes I alle en god vinter, også menighedens regi.

Hans Esmark

 

 

SOGNEBREV: NOVEMBER – DECEMBER – JANUAR 2013/14

 

 

Kære menighed,

 

Nu er de nye sognegrænser en realitet, og vores sogn er vokset med ca. 300 medlemmer. Ved kirkekaffen søndag den 3. november, vil menighedsrådet byde ”de nye” hjerteligt velkommen. En god lejlighed for ”de gamle” til at hilse på ”de nye”. De to lukkede menigheder i Birkerød og Hørsholm er ikke fremmede for os. Ej heller tilgangen fra Slangerup/Frederikssund/Jægerspris – området. Lejlighedsvis har vi haft besøg i vores søndagsmesser fra disse områder, og også ved julemarkedet har vi hvert år glædet os over at møde gengangere fra disse områder. Nu er de en del af os, og vi er en del af dem.

Velkommen til Sankt Vilhelms Menighed.

 

Den 3. november fejrer kirkerne i Danmark Alle Helgen. Og vi gør det nok alle sammen ved at oplæse navnene på dem som forlod denne verden i det forgangne år, og også mindes dem med taknemmelighed. Heldigvis er det vores tro, at de nu er hos Gud, og at de derfra har en fortsat omsorg for os her på jorden. Vi tænder lys på kirkegården og i kirken, for at udtrykke vores fortsatte fælleskab. Og mange af de afdøde er sikkert med i den lange række af helgener, selv om kirken ikke har fremhævet deres navne.

Fra Irland og Amerika har vi nu også her i landet indført Halloween. Og jeg synes at græskarrene med lys i er festlige, både ved vores hoveddør og i vore hjem. De hører bare ikke til i kirken. De forvredne ansigter skal jo forestille de afdøde, som skal skræmme os! Og det stemmer jo ikke overens med vores forhold til de afdøde.

 

Den største store opgave vi har foran os, er det årlige julemarked. Økonomisk er det meget vigtigt, men sidegevinsterne er enorme: alle de aktive lærer hinanden at kende på en ny måde, og vores image som katolsk menighed i Nordsjælland bliver forstærket – det er en effektiv form for mission. Som jeg har sagt nogle gange, kan vi her sammenligne os med Haribo Lakrids, som i deres reklame siger: Vi har lidt mere i posen. Thi det har vi katolske kristne, men det forpligter også til at dele ud af dette ”mere” til andre. Og det gør vi bl.a ved den udstråling vi har på julemarkedsdagen i forhold til vore besøgende. Jeg ved, at det er sådan. Mange har sagt det til mig!

 

Troens år slutter søndag den 24. november. Jeg indrømmer, at der nok var lidt mere opmærksomhed om dette tema, da troens år begyndte. Men hele perioden har vi i alle hl.messer haft et lys tændt på kredensbordet, udsmykket af Karmel-søstrene i Brødeskov.

Ved årsskiftet havde vi vandrekorset opstillet i kirken i 7 dage. Og i kirkens salmebøger støder vi hele tiden på de aflange bogmærker om troens år. Det er godt med en lille reminder en gang imellem, som gør os bevidste om den rigdom vi har i vores katolske tro.

 

Ældretræf er også en vedvarende succes. Hver eneste gang er der et kulturelt input og naturligvis også et godt samvær. I november får vi besøg af Jan Sjursen – i december hører vi et par af de gamle julefortællinger, og i januar kommer Vibeke Dilling. Det er en lille trofast gruppe, som forbereder disse eftermiddage: dækker borde, skiftes til at bage, tager kontakt til foredragsholderne osv, mens de fleste af os bare møder frem og nyder. Tak til den lille trofaste gruppe, som også ville glæde sig over, hvis endnu flere ville tage imod indbydelsen til 3. onsdag i måneden kl. 15.

 

Børneundervisningen får en lang pause efter den 16. november. Årsagen er naturligvis julemarkedet og alm. juleforberedelser. Men i januar tager vi igen fat. Firmanderne får desværre lidt mindre undervisning end de øvrige, idet firmelsesfesten finder sted den sidste søndag inden fastetiden, nemlig fastelavns-lørdag den 1. marts kl. 16. Men ellers er lørdagene med børneundervisning i foråret følgende:

 

11. januar – 18. januar – 25. januar – 1. februar (+firmanderne den 22. feb.)

8. marts – 15. marts – 22. marts - 29. marts.

1.kommunionsfesten finder sted søndag den 27. april.

 

Lad os nyde de tre kommende måneder, også i menighedens rammer!

 

Hans Esmark

 

NB: Tag godt imod posten fra menighedsrådet, som udsendes til alle husstande i beg. af december. Den er vigtig, og handler om kirkeskat!!!

 

 

SOGNEBREV SEPTEMBER – OKTOBER 2013

 

Kære menighed.

 

Den vigtigste udfordring for os alle i denne tid, er nok den beklagelige nedlæggelse at sognene Hørsholm og Birkerød pr. biskoppeligt dekret den 7. oktober. Vi skal modtage 429 katolske navne, og vi skal sige farvel til 90 navne, nemlig alle med postnummer 3480. Men nogle vil nok løse sognebånd til os, for at blive i fællesskabet. De nye vil modtage en velkomstskrivelse fra os. Og ved kirkekaffen den 3. november, siger vi officielt velkommen til dem.

 

Men, også vores vigtigste aktiv, nemlig børnenes religionsundervisning, har vores opmærksomhed i denne tid. Lørdag den 14. september kl. 9.30 – 11.30 indbydes alle børn mellem 8 – 13/14 år. Vi beder indtrængende om forældrenes opbakning. Nærmere oplysninger på vores hjemmeside!

 

Søndag den 1. september her jeg indbudt p.Leo Kerts til at deltage i messen og kirkekaffen. Der var ikke brug for hans afløsning i denne sommer, da jeg jo selv var bag altret alle søndagene. Mange vil glæde sig over at hilsen på p. Leo.

 

Ældretræf – normalt 3. onsdag – tilbyder i sept. Dorte Schuberts foredrag om Benedikt af Nursia og i oktober et foredrag af pastor Karl Erik Wienberg: Missionær i Pakistan. Alle, der måtte have tid til at være med, er velkomne. Samværet begynder kl. 15.

 

Søndag den 29. september tilbyder Titi igen blomsterbindingskursus. Deltagelse koster kr. 150,- incl. materialer og frokost. Tilmelding på opslag i våbenhuset.

 

Årets høst-messe fejres søndag den 6. oktober. Messen forberedes af børnene i forb. med lørdagens religionsundervisning. Og efterfølgende er der fællesspisning i menighedssalen. Vore katolikker med filipinsk baggrund har tilbudt at stå for frokosten med deres specialiteter. Det bliver spændende. Men

Husk tilmelding i våbenhuset.

 

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30 er der ACCORDEON-KONCERT (harmonika) i kirken. Brian er én ud af de fem som spiller Bach, Músorgskij og Pascual Marquina. Fri entré! Byens borgere bliver også indbudt.

 

Onsdag den 23. oktober kommer Sr.Anna-Maria Kjellegaard (kendt fra Åsebakken) igen med et tilbud om en miniretræte, begyndende med hønsekødsuppe/flutes. Også her er der brug for tilmelding på listen i våbenhuset. Retræten afholdes i anledning af, at vi stadig befinder os i ”Troens År”.

 

Søndag den 27. oktober tilbyder præsten at velsigne jeres automobiler efter messen. I bedes parkere på pladsen med kirkeklokken.

 

Årets julemarked er fastlagt til 1. lørdag i advent – den 30. november. Mange er allerede i gang med forberedelserne – saft og syltetøj. Og ide-gruppen - hvortil alle er velkommen – mødes normalt onsdage kl. 19 fra den 2. oktober.

 

Men så er der vist heller ikke plads til flere aktiviteter i disse to måneder. Vi glæder os til at komme i gang.

 

 

Hans Esmark

 

(skrevet 24. august 2013)

 

 

 

SOGNEBREV JUNI - AUGUST 2013

 

Kære Menighed.

Så kom varmen endelig. Denne gang var det en lang og kold vinterperiode. Og jeg kender nogle familier, som plantede udendørs lidt for tidligt, og derfor nu planter om igen. Dette tema kan man lave en god prædiken over. For i det hele taget er det jo hverdagens oplevelser der skal afspejle sig i vores allesammens forkyndelse.

Mureren er igen i gang med murværket på kirkecentret. Og bagefter pletmaler maleren, så huset igen kan præsentere sig selv på bedste vis. Når mennesker ser vores smukke hus, spørger de hvad der er inden i. Altså er udseendet vigtigt for indholdet. Måske også lidt mission.

Om kort tid får vi mulighed for at markere os igen, både over for nordsjællands-området og over for Vor Herre, idet vi har påtaget os, igen i år, at åbne klostermarkedet på Æbelholt klosterruin, med en morgen-messe i ruinen, lørdag den 15. juni kl. 11. Selve markedet er bestemt seværdigt. Men for os katolikker er det ikke kun kulisser, men gammel kirkehistorie, som vi er med til at gøre nærværende. Kom og vær med.

Aftalen med arrangørerne (Nordsjællands Folkemuseum) lyder:

”Hvis du kun vil deltage i messen, er entre gratis. Hvis du efter messen vil dvæle lidt ved standene (og de er oplevelses-værdige), betaler du entre ved indgangen”.

Søndag den 2. juni fejrer vi Kristi Legemsfest – bl.a. med vores monstrans, som blev specialfremstillet til os og skænket os af Sankt Vincent Søstrene. Efter anmodning fra pave Frans, afslutter vi festsøndagen med en kort sakramentsandagt, på samme måde som alle andre kat. Kirker i verden. Og derefter er der kirkekaffe på første!.

Den årlige udflugt med bus finder sted, onsdag den 19. juni, kl. 8.50 – 16, og går til ORØ. Isefjordens perle. En lille messe i Orø kirke. Flæskesteg på Orø kro. Rundtur med guide. Kaffe/kringle. Deltagerpris kr. 250,- (kostpris ca. 511,- forskellen betales ikke af menigheden). Tilmelding i våbenhuset.

I juli (den 21.) er der grill-mad på kirkepladsen efter messen. Titi og Martin har påtages sig at arrangere. Tak til begge!

I august holder præsten sommerferie. Men det gør vores organist Knud-Erik også. Derfor kommer sognepræsten selv alle søndage (og spiller på fjernbetjeningen).

I september har vi i mange år fejret syge- og ældredag i Hørsholm, sammen med de tre andre menigheder. Der kom stadig færre deltagere, og arrangementet måtte stadig gøres kortere. Birkerød og Hørsholm lukker ned om kort tid. Hørsholms Sankt Hans Kirke sættes til salg til efteråret. Alt det nye indebærer, at sygedagen ophører. Hvis en dag der igen måtte blive behov for sådan et samvær, vil vi sætte os sammen med Helsingør og overveje mulighederne. Tak til alle som har været behjælpelig igennem årene.

På hjemmesiden er der kommet en ny mappe: KIRKESKAT. I løbet af forsommeren bliver denne mappe fyldt op med oplysninger og appeller. Det koster ikke noget at være kristen. Men en kirkebygning, en præstebolig, bensinudgifter o.l. – det koster alt sammen. Der står noget om dette under mappen: KIRKESKAT.

En god sommer til jer alle! Pastor Hans.

 

 

 

 

Sognebrev april - maj 2013

 

Kære Menighed.

Først et tillykke til os alle med pave Frans. Der er altid store forventninger ved et paveskift. Men hvad vi har hørt og set i medierne i disse første dage, får nok mange til at glæde sig.

 

Dernæst: Endnu en gang hjertelig tak for tilslutningen omkring fejringen af min fødselsdag. På selve dagen kom der 45 til morgenkaffe. Og da vi fejrede messen Rosa søndag, var kirken fuld. Og samtlige salmer var fra tillægsheftet – selvfølgelig valgt, fordi jeg selv holder af dem! Ved den efterfølgende sammenskudsfrokost, var vi 80 i menighedssalen – helt fuld. Og buffeten var helt på højde med Store Kro i Fredensborg. Da vi havde sunget Hillerød-sangen, var det som om taget løftede sig.

 

Tak også for de mange personlige hilsener og gaver. Jeg håber, at jeg har takket hver enkelt. Og så havde menigheden jo også indsamlet til en fælles-gave, som formanden overrakte med en laudatio. Nu har jeg købt det ønskede TV og snart følger en god lænestol. Stor tak.

 

Og alligevel er glæden ved samværet nok den største gave jeg fik. Vi er ubetinget en af de bedste menigheder i Danmark.

 

Men festen fortsætter. Vi skal lige have klaret ”den stille uge”, og så er det endelig påske – årsagen til at vi overhovedet har en katolsk kirke. Jeg håber, at vi – rigtig mange – kan være sammen for at fejre liturgien torsdag – fredag – lørdag.

Og kort efter, nemlig på Hvide Søndag, skal 11 børn fejre 1.kommunionsfest – og de glæder sig. Tillykke til dem alle.

 

Troens år, får os til at tilbyde en aftenretræte onsdag den 24. april. Sr.Anne-Maria Kjellegaard (kendt fra Vor Frue Kloster (Åsebakken)) vil føre os rundt i bønnens mysterium. Vi begynder med fællesspisning kl. 18 (Gullaschsuppe) og fortsætter til kl. 21. Pris: kr. 20,- Tilmelding i våbenhuset ugerne forinden.

 

Åsebakkevalfarten den 26. maj kunne måske samle en pæn deltagelse dette år. Men der kommer mere orientering i tiden forinden.

 

Kirkekaffen, den første søndag i måneden, er jo en succes. Ofte sidder vi næsten oven på hinanden. Indtil nu har Agnes været primus motor, godt hjulpet af Steno, Britta, Elsebeth m.fl. Det lille køkkenskab kan ikke klare kapaciteten. Og nu har sognepræsten indkøbt termokrus, som skal i opvaskeren. Derfor flyttes kirkekaffen op på 1. sal (større køkken, opvaskemaskine mm). Lad os hjælpe hinanden til rette med dette nye. Agnes har ønsket at standse med denne opgave. Og lige nu søger vi en afløser! Men tak til Agnes for de mange års pligtfulde tjeneste.

 

Bare vinteren snart var forbi. Men alligevel: Glædelig påske.

Hans Esmark

 

 

sognebrev februar - marts 2013.

 

Kære Menighed.

 

Hermed udsendes sognebrev (og kalender) for de kommende to måneder. I skrivende stund er er det koldt udendørs, noget, som ellers kan holde mange tilbage fra at deltage i vores aktiviteter. Men det går ganske langsomt mod lysere tider og forår. Og det kan måske opmuntre os til at deltage i menighedslivet, også dette forår.

 

Børnenes religionsundervisning fortsætter i dette forår med 2 x 4 lørdage. Både af hensyn til de frivillige lærere, de andre børn på holdene og de børn, som er i gang med undervisningsforløbet, håber vi på et trofast fremmøde – vel mødt.

 

1.kommunionsfesten finder sted på Hvide søndag, den 7. april 2013.

 

Kyndelmisse (den 3. februar) – latin: Missa kandelarum – fest til ihukommelse af Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel, med indvielse af kerter, og sang med tændte kerter til minde om Jesu fremstilling i templet: Jesus er et lys, der skal åbenbares for hedningene (Luk 2,32).

 

Blasiusvelsignelse. På forbøn af den hl. Blasius (martyr, biskop af Sebaste, 316) meddeles på hans festdag med en særlig velsignelse under bøn om bevarelse fra

halssygdomme og alle sygdomme (også den 3. februar).

 

Fastelavn, med familiemesse 10. feb. Tiden umiddelbart før fastetidens begyndelse (askeonsdag), hvor der især i katolske lande holdes store folkefester. Vi slår katten af tønden, spiser fastelavnsboller og drikker kakao. Kommer du udklædt?

 

Askeonsdag, den 13. feb. Den første dag i fastetiden, 40 dage før påskedag (untaget er søndagene). Ved messen kl. 17 strøes indviet aske (som stammer fra det foregående års palmegrene) på de troendes hoveder som tegn på bodfærdighed, idet præsten siger til hver enkelt: Omvend dig, og tro på evangeliet. Dagen er faste- og abstinensdag!

 

Fastetid. Vi spiser/drikker lidt mindre (og sender evt. hvad vi sparer til de fattige – i menigheden via Caritas‘ violette sparebøsser, som indsamles palmesøndag).

 

Abstinensdag (lat. Abstineo=jeg afholder mig fra) afkald fra at spise kød. Et udtryk for bodfærdighed.

 

Midfaste, den 10.marts: Sammenskuds-frokost efter messen. Vi markerer, at sognepræsten er blevet gammel!

 

Med denne opremsning ønskes I alle en velsignet fastetid.

Hans Esmark

 

 

SOGNEBREV DECEMBER/JANUAR 2012-2013

Kære menighed.

 

Denne tekst skrives et par uger før julemarkedet den 1. december – vores største aktivitet. Det omtales i Hillerød Posten tirsdag den 27. november, og det vil sikkert medvirke til at skabe interesse – men vi har lidt konkurrence på denne dag, idet Hillerød By opstarter et månedlangt julemarked med mange boder på torvet. Vi skal nok give den lidt ekstra arm i år, for at opretholde vores gode image. Kommer du og hjælper?

Hele ugen forinden, og også på selve dagen. Titi (4042 2817) og sognepræsten (4824 1402) tager gerne imod tilbud om hjælp. Se i øvrigt om forberedelserne på hjemmesiden, under julemarkedet! Effekter til loppemarkedet kan stilles i våbenhuset!!

(bager du småkager til udsalget, eller flødekager til cafeteria’et, og skriver du det på listen i våbenhuset?).

 

Troens år er i fuld gang, og fejres i alle katolske menigheder verden over. Derfor beder vi fortsat den lille bøn fra ”bogmærkerne” i salmebøgerne om søndagen, inden vi hører læsningerne. Den 6. januar modtager vi ”vandrekorset” fra Hørsholm menighed. Det opstilles i kirken søndag morgen og indgår i søndagens messe. Hele ugen vil der, på en læsepult) være opstillet en god bøn, som kirkesøgende kan bede foran korset. Måtte rigtig mange komme forbi. I fastetiden vil vi tilbyde deltagelse i en korsvejsandagt for voksne og en lørdag formiddag for børn. Vi tilbyder ogse to retræte-aftener under ledelse af Sr. Anna-Maria Kellegaard – den ene i foråret og den anden i efteråret. Måtte disse tilbud blive os og menigheden til gavn!

 

Ældretræf fortsætter onsdag den 16. januar, hvor Jette Thomsen fortæller os om Hildegard af Bingen. Der vil sikkert være musikalske smagsprøver. Der sælges jo i disse år en del CD’er med netop denne kirkemusik!

 

Børneundervisningen fortsætter følgende lørdage:

19. jan. – 26. jan. – 2. feb. – 9. feb. – 2. marts – 9. marts – 16. marts – 23. marts,

og vi fejrer 1. kommunion hvide søndag den 7. april.

 

Med den givne lejlighed ønsker menighedsrådet og sognepræsten en glædelig jul og et godt nytår, også med samvær i menighedsregi.

 

 

Hans Esmark

 

 

SOGNEBREV OKTOBER - NOVEMBER 2012

Kære menighed.

 

Nu er vi atter i gang med efterårets aktiviteter. Børnenes religionsundervisning er allerede i gang. De resterende undervisningslørdage er:

 

6. okt. – 27. okt. – 3. nov. – 10. nov. – 17. nov.

19. jan. – 26. jan – 2. feb. – 9. feb - 2. marts – 9. marts og 16. marts.

 

Alle dage mødes vi kl. 9.30 – 11.30, hvor den sidste halve time er børnemesse. Og her er det rigtig godt, hvis forældrene kan deltage sammen med deres børn. De fleste børn ser vi aldrig til almindelige søndagsmesser – som egentlig er ugens kirkelige højdepunkt. I de få måneder hvor vi har undervisning, fejrer vi derfor også søndagens messe om lørdagen, men samtidig som en del af børneundervisningen. Det ville være dejligt, hvis vi også kunne møde familierne i nogle af de alm. søndagsmesser resten af året. Er det ikke en overvejelse værd?

Den 6. oktober bortfalder børnemessen, hvorfor vi slutter undervisningen kl. 11. I stedet er der børne/familie-messe søndag den 4. oktober kl. 10. Focus sættes på høsten, og børnene deltager aktivt. Efterfølgende er der afrikansk BRUNCH. Vi har med glæde taget imod dette tilbud fra Specioza Mbwiga Jensen, som kommer fra Tanzania, men bor i Frederiksværk. Men vi må vide hvor mange der vil deltage – derfor er der forinden en tilmeldingsliste i våbenhuset

 

Men ellers arbejder vi os frem imod det årlige julemarked den 1. december. I år får vi konkurrence af Hillerød by, som samme dag åbner julemåneden med boder, primært på torvet. Vi har dog en forventning om, at vores specielle julemarked ikke bliver glemt. Julemarkedsmøderne om onsdagen begynder den 3. oktober. Og mange har allerede kogt og syltet. Ting og sager til loppemarkedet kan stilles i våbenhuset fra 1. november. Og kagelister til cafeteria og salgsboden ophænges samtidig i våbenhuset.

Men: Vi har brug for yngre kræfter. Præsten og flere andre er ved at blive gamle ! Nye kræfter og ideer kan melde sig hos sognepræsten!!

 

Blomsterbindingsefterårskursus tilbydes af Titi den 21. oktober. Tilmelding er nødvendig, af hensyn til spisning og materialer. Der kommer et opslag i våbenhuset.

 

I ønskes alle et godt efterår/vinter, også i menighedens fællesskab.

 

Hans Esmark

 

 

Kære Menighed. SOGNEBREV AUGUST - SEPTEMBER 2012

 

Sommeren har været våd og kølig i år. Men det ser ud til, at der skal komme lidt sommervejr i august (mens sognepræsten holder lidt ferie). Men som nogen siger: Det er ikke vejret der er noget i vejen med, men måske vores påklædning. Og mange har sikkert fået slappet af, således at vi er klar til at gå ind i den mørkere tid. Afslapning er jo nok mest noget indre.

 

I ferietiden mangler vi af og til vores organist. Præsten spiller selv. Men da alle synger godt med, plejer det jo at gå godt!

 

Tre søndage i august/september holder sognepræsten ferie. De to søndage kommer p.Leo Kertz fra Herlev, og tredje søndag kommer diakon Kaare Nielsen. De er begge to kendt og skattet af menigheden, og de glæder sig begge til at komme. I den tid kan

henvendelser om kirkelig betjening rettes til Jette Werner: 4821 0390/2485 9293

Men mail til sognepræsten vil også lejlighedsvis blive læst/besvaret: hansesmark@adslhome.dk

 

Ældredagen i Hørsholm finder sted fredag den 7. september. Mon ikke vi atter kan blive en pæn gruppe af deltagere her fra menigheden. Messe kl. 14 med ”De syges Salvelse”. Kaffebord. Tilmelding er dog nødvendig til Jette Werner.

 

Børnenes religionsundervisning begynder i september. Vore børn får tilbud om at begynde i 8-års alderen, og herefter komme hvert år indtil firmelsen. Men det er jo kun 16 lørdag-formiddage om året – fordelt med 8 gange inden jul og 8 gange efter jul. Giv børnene en chance for at lære om vores/deres kristne/katolske tro, under ledelse af nogle gode lærere. Børnene møder blot frem den første lørdag (den 7. september) kl. 9.30, hvorefter man bliver inddelt i hold. Vi afslutter disse lørdage med børnemesse kl. 11 – 11.30, hvor forældrene nok også bør deltage. Messen gælder som søndagsmesse.

Interessegebyr kr. 300,- betales til klasselæreren den 1. dag.

 

I efteråret er der undervisning følgende lørdage:

 

15. sept. - 22. sept. – 29. sept. – 6. okt. – 27. okt. – 3. nov. - 10. nov. – 17. nov.

 

1. kommunionsfest anno 2013 finder sted: søndag den 7. april (hvide søndag) kl. 10.

Der er ingen firmelsesfest i 2013.

 

JULEMARKEDET finder sted: lørdag den 1. december kl. 10 – 14. Effekter kan først henstilles i våbenhuset fra en måned forinden. Vi har ingen lagerplads i kirkecentret! Der bliver sporadiske forberedelsesmøder hen over sommeren, men fra den 3.okt. indbydes alle interesserede til at samles hver onsdag fra kl. 19.

 

Årets Økumeniske Kirkevandring finder sted fredag den 21. september kl. 19 i Sankt Vilhelms Kirke. Vi er også i dette år en del af Hillerøds Kulturnat og annoncerer i Kulturnattens program under overskriften: I min fars hus er der mange boliger. Præsterne vil i gudstjenesten – ganske kort – berette om forskellene på de kristne kirker. Efterfølgende tilbydes interesserede kirkekaffe i grupper omkring de deltagende præster – hvis man da ikke vælger at fortsætte ud i kulturnatten.

Måtte vi også være mange katolikker på denne aften!!

 

I ønskes alle en fortsat god sommertid af

 

p. Hans

 

 

 

 

Sognebrev juni – juli 2012.

Kære Menighed.

I disse dage kort før pinsen er varmen over os. Og man lover, at vi får en lun sommer. Ikke ilde! Også på firmelsesdagen, den 19. maj, var vejret fint. Der var stor glæde, ikke mindst hos de 10 firmander. Der ligger fotos på vores hjemmeside: www.katolskkirkehilleroed.dk

Også 1.kommunionsfesten for snart længe siden (hvide søndag) var en god og markant festdag i vores menighed. Kig på billederne!

I mellemtiden har vi fået isat de nye hvide vinduer på alle kvistene. Det lyser dejligt op, og det betyder, at det varer længe, før de skal males. Og inden længe vil maleren sørge for, at også vinduerne i stueetagen får den samme hvide farve. Herefter fremstår vores kirkecenter igen som ny-renoveret. Dejligt. Se billederne!

Om få dage får vi mulighed for at markere os igen, både over for nordsjællands-området og over for Vor Herre, idet vi har påtaget os at åbne klostermarkedet på Æbelholt klosterruin, med en morgen-messe i ruinen, lørdag den 2. juni kl. 11. Selve markedet er bestemt seværdigt. Men for os katolikker er det ikke kun kulisser, men gammel kirkehistorie, som vi er med til at gøre nærværende. Kom og vær med.

Aftalen med arrangørerne (Nordsjællands Folkemuseum) lyder:

”Hvis du kun vil deltage i messen, er entre gratis. Hvis du efter messen vil dvæle lidt ved standene (og de er oplevelses-værdige), betaler du entre ved indgangen”.

Søndag den 10. juni fejrer vi Kristi Legemsfest – bl.a. med vores monstrans, som blev specialfremstillet til os og skænket os af Sankt Vincent Søstrene. Efterfølgende velsigner vi vores nyere biler på p-pladsen ved klokketårnet. Og endelig spiser vi brunch i menighedssalen. Tilmelding til brunch i våbenhuset. (Økonomisk tilskud erlægges af deltagerne i kurven i menighedssalen).

Pågældende søndag har vi et mini-besøg fra Lübeck. Hartmut Possekel (som var primus motor i Tyskland, da vi bad om små kr. 30.000,- til nye salmebøger), fru Rosi Possekel og Ursula Blazei!

Den årlige udflugt med bus finder sted, onsdag den 20. juni, kl. 8.50 – 16, og går til det gamle danske Skanör/Trelleborg i Sverige. Vi fejrer messen i den ret nye Sankt Olufs Kirke i Trelleborg, og spiser frokost i Skanör Gästgivergård. Deltagerpris kr. 200,- (kostpris ca. 440,- forskellen betales ikke af menigheden). Tilmelding i våbenhuset.

Der er planlagt både bryllup, guldbryllup og dåb i sommertiden. Men de er af mere privat karakter. Men dertil kommer de mange søndage, hvor menigheden kan samles til søndagens messe kl. 10. På gensyn og god sommer!

Pastor Hans.

 

 

 

 

Sognebrev april – maj 2012

Kære Menighed,

 

Det er ved at være påske. De største festdage i katolsk liturgi. Det er i disse dage, at hele vores katolske tro kommer bedst til udtryk. Julen er jo dejlig og festlig. Men hvis Jesu fødsel ender med hans død, uden at fortsætte med hans opstandelse (påsken), så ville vores gudstjenester kun være en mindefest for et stort menneske. Og det kan vi ikke leve af. At Jesus kunne opstå af graven fortæller os, at der også for os andre er noget godt ud over døden. Men også, at der altid er lys forude, i alle vores menneskelige trængsler. Det er hvad der fylder os med glæde og taknemmelighed.

 

Søndag efter påske hedder også: Hvide søndag. På denne søndag fik alle de nydøbte (voksne som blev døbt og firmet påskenat) den 1. Hl. Kommunion. De mødte frem i deres lange hvide dåbskjoler – heraf navnet.

Vi fejrer 1. Kommunionsfest søndag den 15. April kl. 10, og 6 børn er velforberedte til denne fest:

 

- Anna Lindhard von Wallfeld, Hillerød - Sara Rihani Bergqvist, Frederiksværk

- Julie Elisabeth Scharling, Holte - Giuseppe Passanante, Hillerød

- Micki Aron Christoffersen, Hillerød - Oliver Stimac Sørensen, Hundested

 

Vi glæder os alle til dagen og siger stort TILLYKKE !

 

Men vi har oså et hold unge, som har forberedt sig til at modtage Firmelsens Sakramente af biskop Czeslaw, lørdag den 19. Maj kl. 16:

 

- Niklas Brandt, Helsinge - Jesper Julian Unger, Hillerød

- Sathya Yanowska R. Romeo, Hundested - Carl Nikolaj Lomholt, Allerød

- Gabriel Rihani Bergqvist, Frederiksværk - Christian M. H. Petersen,Stenløse

- David Bemjamin Rohof, Hillerød - Samanta Alarcon Sørensen, Hillerød

- Rosa Medina Andersen - Elisabeth Bao-My Nguyen, Helsinge

 

Også til firmanderne et stort TILLYKKE !

Gode hilsener fra pastor Hans .

 

 

Kære Menighed, sognebrev februar - marts 2012.

 

Hermed udsendes sognebrev (og kalender) for de kommende to måneder. I skrivende stund er der stadigvæk ikke faldet sne – et vejr, som ellers kan holde mange tilbage fra at deltage i vores aktiviteter. Og forbliver vejret mildt, ser det jo ekstra lyst du for menighedslivet.

 

Børnenes religionsundervisning fortsætter i dette forår med 2 x 4 lørdage. Både af hensyn til de frivillige lærere, de andre børn på holdene og de børn, som er i gang med undervisningsforløbet, håber vi på et trofast fremmøde – vel mødt.

1. Kommunionsfesten finder sted søndag den 15. april kl. 10 (Hvide søndag).

Firmelsesfesten finder sted lørdag den 19. maj kl. 16 ved biskop Czeslaw Kozon.

 

Kyndelmisse (den 5. Februar) – latin: Missa kandelarum – fest til ihukommelse af Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel, med indvielse af kerter, og sang med tændte kerter til minde om Jesu fremstilling i templet: Jesus som et lys, der skal åbenbares for hedningene (Luk 2,32).

 

Blasiusvelsignelse. På forbøn af den hl. Blasius (martyr, biskop af Sebaste, 316) meddeles på hans festdag en særlig velsignelse under bøn om bevarelse fra hals-

sygdomme og alle sygdomme.

 

Fastelavn. Tiden umiddelbart før fastetidens begyndelse (askeonsdag), hvor der især i katolske lande holdes store folkefester.

 

Askeonsdag. Den første dag i fastetiden, 40 dage før påskedag (unt. Søndagene). Ved messerne den dag strøs indviet aske (som stammer fra det foregående års palmegrene) på de troendes hoveder som tegn på bodfærdighed, idet præsten siger til hver enkelt: Omvend dig, og tro på evangeliet. Dagen er faste- og abstinensdag!

 

Fastetid. Vi spiser lidt mindre (og sender evt. hvad vi sparer til de fattige – i menigheden via Caritas‘ violette sparebøsser).

 

Abstinensdag (lat. Abstineo=jeg afholder mig fra) afkald fra at spise kød. Et udtryk for bodfærdighed.

 

Med denne opremsning ønskes I alle en velsignet fastetid.

 

Hans Esmark