SOGNEBREV: OKTOBER - JANUAR 2019

Kære menighed,

 

Årets økumeniske gudstjeneste (fælles med folkekirken, frikirken og katolikkerne) finder sted tirsdag den 2. oktober kl. 19 i Præstevangskirken (på hjørnet af Københavnsvej og Tamsborgvej) . Vi har en særlig forpligtelse til at være samme med de andre kristne, i hvert fald den ene gang om året. Dette år vil en/to fra hvert kirkesamfund fortælle om, hvorfor de er kristne og hvorfor de netop er knyttet til deres kirkesamfund. Og vi kan stille spørgsmål. Vi beder om opbakning og siger velkommen.

 

Og søndagen derefter fejrer vi høstmesse med efterfølgende kirkekaffe. Samtidig fejrer vi, at det er 1 år siden, at 17 børn modtog deres 1. hl. Kommunion.

 

Onsdag den 24. oktober indbydes til menighedsaften kl. 19. Lissie Lundh vil fortælle om Den hl. Bernadette fra Lourdes – og om sin bog med samme tema. Forordet til bogen er i øvrigt skrevet af Georg Høhling (fra menigheden).

 

Søndag den 4. november fejrer kirkerne i Danmark Alle Helgen. Og vi gør det nok alle sammen ved at oplæse navnene på de medlemmer af vores menighed, som forlod denne verden i det forgangne år, og også mindes dem med taknemmelighed. Heldigvis er det vores tro, at de nu er hos Gud, og som katolikker tror vi, at de derfra har en fortsat omsorg for os her på jorden. Det er rigtig katolsk. Vi tænder lys på kirkegården og i kirken, for at udtrykke vores fortsatte fælleskab. (Vi sælger RØDE gravlys i våbenhuset – til fordel for de fattige).

 

Torsdag den 8. november har Karmel-klostret besøg af relikvier fra Den lille Therese af Lisieux. (død 1897, 24 år gammel). En lille gruppe fra menigheden har dertil forberedt en vågetime/andagt ved relikviet klokken 19 – 20. Ældgammel katolsk sædvane vækkes her til live; idet de alle første messer blev fejret på martyrernes grave. Og senere blev relikvier fra martyrer og andre helgener nedlagt i alle katolske altre. Mærk den katolske kirkes historiske vingesus 

 

Vores altid gode og nødvendige julemarked, afholdes igen i år på 1. lørdag i advent (1. december). Økonomisk er denne aktivitet meget vigtig, men også sidegevinsterne er enorme: Alle deltagere lærer hinanden at kende på en ny måde, og vores image som katolsk menighed i Nordsjælland bliver forstærket – det er en effektiv form for mission. Vi katolikker har ”lidt mere i posen” (citat fra Haribo Lakrids). Og dette mere, kan vi bl.a. dele ud til vore mange besøgende – alene ved vores atmosfære i Kirkecentret. Mange af gæsterne har gennem årene sagt til mig, at vi har ”en særlig atmosfære i huset”. (se ugeforløbet her:)

 

Julemarkeds-køreplan anno 2018:

Lørdag den 24. november kl. 10. Vi klipper gran og binder adventskranse. Medbring en lille havesaks, samt egen frokost!

Søndag den 25. november kl. 11 (efter messen) – kransebinding. Jette kommer med ”lunt” til frokosten.

Mandag den 26. november. Stærke kvinder og mænd opstiller reoler og borde, og henter ting fra kælderen.

Tirsdag den 27. november. Boderne indrettes af de ansvarlige.

Onsdag den 28. november. Familie-aktivitetsaften, indbydelser, Lucia-prøve.

Fredag den 30. december. Boderne gøres færdige.

 

Kom og vær med; vi har brug for din hjælp !

 

Søndag den 2. december, velsigner vi vore adventskranse i messen.

 

Juleaften tilbyder vi to ens julemesser, kl. 14 og kl. 16. (af pladsgrunde).

 

I Hillerød og Skævinge har der i nogle år været natteravne. Her hedder systemet KIRKE-CARE. Det er et godt og effektivt system til at beskytte de unge i nattelivet. Det er båret af alle de forskellige kirkesamfund – undtaget katolikkerne. Da vores sogn er ret stort og går langt ud over Hillerød/Skævinge, har vi ikke tilsluttet os. Men efter opfordring fra de andre kirker, har menighedsrådet nu sagt ja til, at vi også er med i initiativet; i hvert fald moralsk. Vi kan næppe stille med gade-medarbejdere, men ved et symbolsk støtte-beløb, viser vi vores hjertelige støtte, og bliver optaget på listen over kirkerne, som kører dette projekt. Rådet har besluttet, at vi en gang om året vil holde en særkollekt til dette formål. Skulle nogle have tid og kræfter til aktiv tjeneste, hører sognepræsten meget gerne fra jer.

 

Beder om, at vi har en gode vintermåneder foran os, også i menighedsregi.

 

Hans Esmark

 

 

Kære Menighed. Sognebrev juni – september 2018

 

Efter en relativ mild vinter, meldes der om en kommende god sommer. Vi vil nyde dette og samle energi til de mørkere tider.

Vi har lige startet en kampagne til fordel for kirkeskat. Alle it-postmodtagere fik papiret på deres PC, og i våbenhuset ligger stadig tilsvarende eksemplarer. Desværre kan vi ikke nå de katolikker, som aldrig kommer i kirke, men alligevel forventer, at der er en kirke/præst til rådighed, når de en dag har brug for det. Blandt Folkekirkens mange medlemmer, er der få som bruger kirken, med de ønsker at den skal være her, og betaler derfor kirkeskat. Gid alle katolikker tænkte på samme måde. Menighedsrådet og sognepræsten beder jer tage godt imod kampagnen, hvis I da ikke allerede ”er med i vognen”.

Menighedsudflugten er fastlagt til onsdag den 13. juni, hvor vi kører til Langeland/Rudkøbing. Og tilmeldingslisten hænger i våbenhuset få dage endnu! Det er sidste gang vi kan yde det store tilskud (50%) idet fondens midler er brugt op. Men måske kan vi igen i år blive en god stor gruppe til dette dejlige samvær 

Første søndag i juli griller vi på kirkepladsen. Titi har igen påtaget sig denne opgave, i år sammen med Claus Bønnelycke og Sussanne Haas (til afløsning for mange års trofast hjælp fra Martin Rohof. Vi glæder os, og siger tak.

Klostermarked i Æbelholt-ruinerne er i år henlagt til Sankt Hans lørdag/søndag den 23/24 juni. Det er helt forkert, når abbed Vilhelms dag er den 16. juni. (Men der er jo ingen, som har spurgt os – og så må de også selv om det  ) Vi deltager ikke officielt i år, men ruinerne er jo stadig katolske, og markedet er en oplevelse at besøge. Næste år er det igen os som markerer åbningen med en hl. Messe.

Børnenes religionsundervisning begynder dette efterår lørdag den 8. september, kl. 9.30 – 11.30. Der er ingen tilmelding. Man møder blot frem. Vi har 4 undervisningshold:

Hold 1 (lærer er Dorit) for børn som er begyndt i 2. klasse, ca. 8 år, og som skal forberedes til deres 1. skriftemål (lørdag den 9. februar 2019 (lørdag før vinterferien) og til 1. kommunionsfesten søndag den 28. april 2019 kl. 10 (hvide søndag).

Hold 2 (lærer er Krystyna) for de ca. 9-årige. Vi fejrer årsdagen for 1. kommunion 2018: søndag den 5. maj 2019 kl. 10.

Hold 3 (lærer er Virginia) Vi fejrer årsdagen for 1. kommunion 2017: Søndag den 7. oktober 2018 kl. 10.

Hold 4 (lærer er sognepræsten Hans) for de unge som ønsker firmelse i foråret 2018 (lørdag den 4. maj).

Det lille undervisnings-gebyr på kr. 400,- til undervisningsmaterialer m.m., bedes indbetalt til holdenes lærer ved første møde.

Undervisningslørdagene i efteråret bliver: 8. sept. – 15. sept. – 22. sept. - 29. sept. - 6. okt. – 27. okt. - 3. nov. – og 10. nov. Og derefter bliver der 8 lørdage i løbet af foråret.

Sognepræsten vil holde ferie i august, men vil selv fejre alle søndagsmesserne. Det skyldes bl.a. at vores organist har ferie og vikarjobs i sommer. Og så spiller jeg jo selv på ”fjernbetjeningen”. Vi skal helst ikke fejre en søndagsmesse uden orgelledsagelse.

En god sommer til jer alle p. Hans