Kære menighed. Det er ikke muligt at forfatte sognebreve i denne tid. Alt forandres hele tiden. Se i stedet under: Sidste nyt.

(skrevet 20. januar 2021)

 

Kære Menighed. SOGNEBREV januar – april 2020.

 

Det er igen tid til at udsende et sognebrev. Denne gang er januar medtaget igen, fordi der både er rettelser og uddybning. Såfremt aktivitets-kalenderen måtte ”forsvinde” fra familiens opslagstavle, så er den at finde på vores hjemmeside, lige som spalten ”sidste nyt”, der løbende ajourføres.

 

Juletiden er forbi med søndagsmessen: Herrens Dåb. Og året vil sikkert forløbe nogenlunde som det plejer. Mange har købt den lille strimmel, som vi sætte over vores bolig hvert år til hl. 3 konger. Vi giver hermed udtryk for, at vi også i dette nye år, stiller vores bolig i Vorherres tjeneste og ønsker det bedste for alle som i dette år vil færdes i denne bolig. I katolske lande, skriver man 20 CMB 20 med kridt på dørene. Her, i Norden, er det altså selvklæbende labels! Og samtidig støtter vi ”Missio”s arbejde for trængende børn i verden. Jo, det er en dejlig katolsk tradition 

 

Børnenes religionsundervisning fortsætter den 18. januar, og de tre lærere Dorit, Krystyna og Virginia deltager løbende i kurser, for at dygtiggøre sig endnu mere, til fordel for vores børn. Stor tak til alle tre.

 

Økumenisk samvær – fællesskab med de andre kristne kirker, er i år fastlagt til torsdag i den verdensomspændende ”bedeuge for de kristnes enhed”, nemlig torsdag den 23. januar, i sognegården ved Frederiksborg Slotskirke. Medlemmer fra de forskellige menigheder vil fortælle om deres tilgang til kristendommen. Vi skal mærke fællesskabet i forskelligheden. To af vore egne (Dorit og Virginia) vil komme med indlæg om deres katolske kristendomsforståelse. Tak til jer, at I stiller op. Håber at vi bliver rigtig mange 

 

Blasius-velsignelsen tilbydes i messen til kyndelmisse den 3. februar. Det er en ældgammel velsignelse af hver enkelt troende, som understreger, at Gud vil, at vi skal være sunde og raske. På altret står en række tændte lys, som børnene fra hold 1 + 2 har dekoreret 

I forb. med kirkekaffen, vil formand Jette aflægge beretning om ”rigets tilstand”, jævnfør ”bestemmelser for menighedsråd”

 

Vi tyv-starter fastetiden den 23. februar ved at fejre FASTELAVN. Efter fastelavnsmessen kl. 10 slår vi katten af tønden, både voksne og børn, og runder af med fastelavnsboller og kakao. Tør vi komme i fastelavns-dragter/klæde os lidt ud ???

 

Askeonsdag, den 26. februar, indleder fastetiden. I messen kl. 17 markerer vi dette, ved at modtage askekorset på vores pande. Asken stammer fra rester af de velsignede palmegrene fra sidste år, som Jette Werner brænder af og finmaler i en morter.

I de 40 dages faste (alle dage undtagen søndage – frem til påske) forbereder vi os på påskens komme. Privat kan vi skrue lidt ned for vores forbrug – vi kan dermed markere, at det ikke er forbruget der styrer os, men os selv der styrer vores forbrug.

 

 

Askeonsdag og Langfredag er både faste- og abstinensdage. (Vi undlader kødspiser på disse to dage). Og vi markerer hermed, at disse dage indleder og afslutter fastetiden. Fra Askeonsdag vil der i kirken ligge et par hefter til brug/hjælp for den, som vil gå korsvejen alene. Det er en god gammel katolsk skik, at dvæle ved de enkelte korsvejs- billeder, og søge at overføre indholdet til ens egen hverdag.

 

Og så nåede vi ikke længere - CORONA kom i vejen! og p.t. ved ingen hvornår/hvordan det fortsætter. Men vi kristne ved, at der altid er lys forude, ikk?

 

Lørdag den 7. marts, i forbindelse med børnenes religionsundervisning, er der Korsvej/messe kl. 10.45 – 11.30. Forældre – og andre interesserede, er velkommen til at deltage.

OG

Søndag den 29. marts indleder vi messen med KORSVEJ kl. 9.30. Vi fortsætter direkte med søndagsmessen, hvor vi udelader ”Kyrie” fordi vi netop gik korsvejen sammen.

(husk, at vi er gået på sommertid til morgen)

 

Skriftemål, et godt tilbud 

I løbet af fastetiden, kunne man, før eller efter en hl.messe, aflægge et skriftemål. Det er jo ikke det morsomste der findes, men bagefter er det ganske vidunderligt. Mange har ikke længere et forhold til dette sakramente – måske er det være at prøve! Det sker sjældent i en skriftestol, men oftest i et samtaleværelse. (og det gør ikke ondt). Bare aftal med præsten.

 

Palmesøndag – fejrer vi Jesu indtog i Jerusalem, med palmegrene (Buksbom) i hænderne. Det er gammel skik at vi efter messen hænger grenen op ved vores krucifiks i hjemmet – indtil næste års palmesøndag, hvor den udskiftes!

 

Den stille Uge – således hedder jo dagene fra Palmesøndag til påske – danner optakten til kirkens største fest, nemlig påskemessen lørdag aften den 11. april kl. 20. Julen er jo en smuk og dejlig tid, men hvis ikke vi oplever, at Jesus lever videre ud over sin død langfredag, så kan vi ikke bruge vores kristendom eller julefesten til ret meget. Det fulde udbytte af påskefesten får de kristne, som deltager i alle gudstjenesterne: skærtorsdag – langfredag – påske (lørdag eller søndag).

 

Hvide Søndag – søndag efter påske, vil 6 børn, som sidste år modtog deres 1. hl. Kommunion, markere dette. Og de 6 børn glæder sig meget. Vi skal fejre:

 

Marta Padamczyk – Filip Kacper Pyzara –

Nina Helena Panasiuk – Maya Gonsalves Rasmussen –

Heidi Ines Akaneza Hakizimana og Igor Capar.

 

 

 

Måtte vi opleve et godt forår i menigheden! Hans Esmark

 

NB: Vi har fået ønsker om, at man skal kunne indbetale sin kollekt (offergave) via

Mobile-Pay. Og dette er selvfølgelig muligt – når man husker at skrive ”kollekt”. Det bør naturligvis ikke ske under messen, medens præsten står ved altret og beder, og mens kurvene går rundt. Men det sagtens ske før eller efter messen. Mobilpaynummer er: 82331. Men, skriv venligst hvad I betaler for, så regnskabsføreren ikke skal gætte.