Kære Menighed. Sognebrev juni – september 2019

 

Efter en mild vinter og køligt forår, meldes der om en kommende god sommer. Vi vil nyde dette og samle energi til de mørkere tider.

Vi har for få dage siden fejret 1. kommunionsfest og Firmelsesfest. Gode festdage, som også fortæller os andre, at vores katolske kirke fortsætter med nyt blod og nye kræfter. Endnu en gang tillykke til disse unge.

Men vores gode kateketer hjælper os frem mod disse festdage, og det gør de fremdeles. Tak til Dorit, Krystyna og Virginia.

Nu er det lykkedes for os at bytte om på rækkefølgen af undervisningsholdene, som fremover ser således ud.

Hold 1 (ca. 8. år) forberedes til, og afsluttes med 1. skriftemål. Hold 2 forberedes til, og afslutter med 1. kommunionsfesten. Hold 3 afrunder undervisningen, og afslutter med at fejre 1-års dagen for 1. kommunion. Hold 4. (ca. 13/14 år) forberedes til, og afslutter med Firmelsens Sakramente.

Børnene møder frem lørdag den 7. september kl. 9.30 – 11.30. Ingen tilmelding. Undervisningsdage i efteråret bliver: 7. sept. – 14. sept. – 21. sept. – 28. sept. – 5. okt. – 26. oktober – 2. nov. – 9. nov.

Pinsedag, den 9. juni vil nogle børn fejre, at de sidste år modtog deres første hl. kommunion. Et godt moment i pinsefesten!

Klostermarked i Æbelholt-ruinerne er i år den 22. juni. (Abbed Vilhelms dødsdag er den 16. juni). Og vi har givet tilsagn om at åbne markedet med en katolsk messe på åbningsdagen, kl. 11. Måtte vi samles mange fra menigheden til dette.

Første søndag i juli (den 7/7) griller vi på kirkepladsen. Igen i år har Titi påtaget sig denne opgave, sammen med nogle hjælpere. Vi glæder os og siger tak.

1. august – for 40 år siden – blev p. Hans sognepræst i Hillerød. Og dette vil vi markere søndag den 4. august efter messen, ved at spise BRUNCH på sammenskuds-basis. Liste over tilmelding og hvad man medbringer til det store kolde bord, hænger i våbenhuset i god tid forinden.

I sommermånederne juli/august er der lidt pause. Men fra september tilføjes igen til onsdagens messe, en halv time med rosenkrans. Susanne og Dorit vil være motor ved denne bøn, som så fortsætter med onsdagens messe. Kom og gør jeres egen erfaring omkring denne ældgamle katolske meditationsform, ikk? I samme periode pauserer ”katekismus-træf” (under styring af Susanne), for at vende tilbage med fornyet styrke og glæde i september. Dejligt at se den aktive interesse omkring vores katolske tro 

Sognepræsten vil holde lidt ferie i august, men vil selv fejre alle søndagsmesserne. Vores gode organist Knud-Erik vil ledsage os de fleste sommer-søndage, og i ”hullerne” spiller jeg jo selv på ”fjernbetjeningen”. Vi skal helst ikke fejre en søndagsmesse uden orgel!

En god sommer til jer alle p. Hans

 

 

 

Kære Menighed. SOGNEBREV februar – maj 2019.

 

Det er igen tid til at udsende et sognebrev. Dette sker kun fire gange om året. Såfremt aktivitets-kalenderen måtte ”forsvinde” fra familiens opslagstavle, så er den at finde på vores hjemmeside, lige som spalten ”sidste nyt”, der løbende ajourføres.

 

Juletiden er forbi med søndagsmessen: Herrens Dåb. Og året vil sikkert forløbe nogenlunde som det plejer. Børnenes religionsundervisning fortsætter, og de tre lærere Krystyna, Virginia og Dorit deltager løbende i kurser, for at dygtiggøre sig endnu mere, til fordel for vores børn. Stor tak til alle tre.

 

Blasius-velsignelsen tilbydes i messen til kyndelmisse den 3. februar. Det er en ældgammel velsignelse af hver enkelt troende, som understreger, at Gud vil, at vi skal være sunde og raske.

 

Jette Werner fylder 80 den 19. februar. For mange af os, er denne alder ikke noget særligt. Men vi har valgt, at vi i samme anledning vil takke Jette for mange års trofaste arbejde for menigheden. Da Sr.Callista rejste hjem til Holland, overtog Jette det meste af arbejdet, som vore søstre gjorde for menigheden: Vaskede alterduge og præstens messetøj, sørgede for alterblomster og meget mere. Og lige nu er Jette jo menighedsrådsformand. Således holder vi en lille reception i menighedssalen søndag den 17. februar efter messen. Alle er velkomne.

 

Vi tyv-starter fastetiden den 3. marts ved at fejre FASTELAVN. Efter familiemessen kl. 10 slår vi katten af tønden, både voksne og børn, og runder af med fastelavnsboller og kakao. Tør vi komme i fastelavns-dragter???

 

Askeonsdag, den 6. marts, begynder fastetiden. I messen kl. 17 markerer vi dette, ved at modtage askekorset på vores pande. Asken stammer fra rester af de velsignede palmegrene fra sidste år, som Jette Werner brænder af og finmaler i en morter.

I de 40 dages faste (alle dage undtagen søndage – frem til påske) forbereder vi os på påskens komme. Privat kan vi skrue lidt ned for vores forbrug – vi kan dermed markere, at det ikke er forbruget der styrer os, men os selv der styrer forbruget. Askeonsdag og Langfredag er både faste- og abstinensdage. Vi undlader kødspiser på disse to dage. Og vi markerer hermed, at disse dage indleder og afslutter fastetiden. Fra Askeonsdag vil der i kirken ligge et par hefter til brug/hjælp for den, som vil gå korsvejen. Det er en god gammel katolsk skik, at dvæle ved de enkelte korsvejs- billeder, og søge at overføre indholdet til ens egen hverdag.

 

Søndag den 7. april indleder vi messen med KORSVEJ kl. 9.30. Vi fortsætter direkte med søndagsmessen, hvor vi udelader ”Kyrie” fordi vi netop gik korsvejen sammen.

 

 

 

 

Skriftemål, et godt tilbud 

I løbet af fastetiden, kunne man, før eller efter en hl.messe, aflægge et skriftemål. Det er jo ikke det morsomste der findes, men bagefter er det ganske vidunderligt. Mange har ikke længere et forhold til dette sakramente – måske er det være at prøve! Det sker sjældent i en skriftestol, men oftest i et samtaleværelse. (og det gør ikke ondt). Bare aftal med præsten.

 

Palmesøndag – fejrer vi Jesu indtog i Jerusalem, med palmegrene (Buksbom) i hænderne. Det er gammel skik at vi efter messen hænger grenen op ved vores krucifiks i hjemmet – indtil næste års palmesøndag, hvor den udskiftes!

 

Den stille Uge – således hedder jo dagene fra Palmesøndag til påske – danner optakten til kirkens største fest, nemlig påskemessen lørdag aften den 20. april kl. 20. Julen er jo en smuk og dejlig tid, men hvis ikke vi oplever, at Jesus lever videre ud over sin død langfredag, så kan vi ikke bruge vores kristendom eller julefesten til ret meget. Det fulde udbytte af påskefesten får de kristne, som deltager i alle gudstjenesterne skærtorsdag – langfredag – påske (lørdag eller søndag).

 

1. kommunionsfesten fejrer vi på Hvide Søndag – søndag efter påske. Og de 7 børn glæder sig meget. Vi siger tillykke til:

 

Nico Weichbrodt – Marta Padamczyk – Filip Kacper Pyzara –

Nina Helena Panasiuk – Maya Gonsalves Rasmussen –

Heidi Ines Akaneza Hakizimana og Igor Capar.

 

Firmelsesfesten fejres i år, lørdag den 4 maj kl.16. Jeg håber selvfølgelig at alle 11 kandidater beslutter sig til at modtage sakramentet fra biskop Czeslaw. Tillykke til:

 

Antonio Skrivanek – Adam Morawski – Nikodem Morawski –

Agné Kontrimaitè - Zuzanna Helena Szulc – Ruben Lønborg Brandt –

Maria Sophie Ladegaard-Pedersen – Dominik Maksym Pyzara –

Zuriel Ebose Ehidiame Kingsley – Kacper Karol Kita og Giovanni Serraino.

 

Åsebakkevalfarten, den 26. maj, er en enestående mulighed for at opleve, at vi rent faktisk er mange katolikker i Danmark. Undervejs gennem skoven bedes der rosenkrans – mon ikke mange kunne trænge til en genopfriskning af denne katolske meditationsform. Og det særligt katolske er, at vi frivilligt, aktivt og fysisk bevæger os hen i mod ”det hellige”, nemlig den store udendørs bispemesse på græsplænen ved Vor Frue Kloster i Høsterkøb. Nærmere information på opslagstavlen.

 

Måtte vi opleve et godt forår i menigheden! Hans Esmark

 

NB: Vi har fået forslag om, at man skal kunne indbetale sin kollekt (offergave) via

Mobile-Pay. Og dette er selvfølgelig muligt – når man husker at skrive ”kollekt”. Det bør naturligvis ikke ske under messen, medens præsten står ved altret og beder, og mens kurvene går rundt. Men det sagtens ske før eller efter messen. Mobilpaynummer er: 82331.

 

 

 

SOGNEBREV: OKTOBER - JANUAR 2019

 

 

Kære menighed,

 

Årets økumeniske gudstjeneste (fælles med folkekirken, frikirken og katolikkerne) finder sted tirsdag den 2. oktober kl. 19 i Præstevangskirken (på hjørnet af Københavnsvej og Tamsborgvej) . Vi har en særlig forpligtelse til at være samme med de andre kristne, i hvert fald den ene gang om året. Dette år vil en/to fra hvert kirkesamfund fortælle om, hvorfor de er kristne og hvorfor de netop er knyttet til deres kirkesamfund. Og vi kan stille spørgsmål. Vi beder om opbakning og siger velkommen.

 

Og søndagen derefter fejrer vi høstmesse med efterfølgende kirkekaffe. Samtidig fejrer vi, at det er 1 år siden, at 17 børn modtog deres 1. hl. Kommunion.

 

Onsdag den 24. oktober indbydes til menighedsaften kl. 19. Lissie Lundh vil fortælle om Den hl. Bernadette fra Lourdes – og om sin bog med samme tema. Forordet til bogen er i øvrigt skrevet af Georg Høhling (fra menigheden).

 

Søndag den 4. november fejrer kirkerne i Danmark Alle Helgen. Og vi gør det nok alle sammen ved at oplæse navnene på de medlemmer af vores menighed, som forlod denne verden i det forgangne år, og også mindes dem med taknemmelighed. Heldigvis er det vores tro, at de nu er hos Gud, og som katolikker tror vi, at de derfra har en fortsat omsorg for os her på jorden. Det er rigtig katolsk. Vi tænder lys på kirkegården og i kirken, for at udtrykke vores fortsatte fælleskab. (Vi sælger RØDE gravlys i våbenhuset – til fordel for de fattige).

 

Torsdag den 8. november har Karmel-klostret besøg af relikvier fra Den lille Therese af Lisieux. (død 1897, 24 år gammel). En lille gruppe fra menigheden har dertil forberedt en vågetime/andagt ved relikviet klokken 19 – 20. Ældgammel katolsk sædvane vækkes her til live; idet de alle første messer blev fejret på martyrernes grave. Og senere blev relikvier fra martyrer og andre helgener nedlagt i alle katolske altre. Mærk den katolske kirkes historiske vingesus 

 

Vores altid gode og nødvendige julemarked, afholdes igen i år på 1. lørdag i advent (1. december). Økonomisk er denne aktivitet meget vigtig, men også sidegevinsterne er enorme: Alle deltagere lærer hinanden at kende på en ny måde, og vores image som katolsk menighed i Nordsjælland bliver forstærket – det er en effektiv form for mission. Vi katolikker har ”lidt mere i posen” (citat fra Haribo Lakrids). Og dette mere, kan vi bl.a. dele ud til vore mange besøgende – alene ved vores atmosfære i Kirkecentret. Mange af gæsterne har gennem årene sagt til mig, at vi har ”en særlig atmosfære i huset”. (se ugeforløbet her:)

 

Julemarkeds-køreplan anno 2018:

Lørdag den 24. november kl. 10. Vi klipper gran og binder adventskranse. Medbring en lille havesaks, samt egen frokost!

Søndag den 25. november kl. 11 (efter messen) – kransebinding. Jette kommer med ”lunt” til frokosten.

Mandag den 26. november. Stærke kvinder og mænd opstiller reoler og borde, og henter ting fra kælderen.

Tirsdag den 27. november. Boderne indrettes af de ansvarlige.

Onsdag den 28. november. Familie-aktivitetsaften, indbydelser, Lucia-prøve.

Fredag den 30. december. Boderne gøres færdige.

 

Kom og vær med; vi har brug for din hjælp !

 

Søndag den 2. december, velsigner vi vore adventskranse i messen.

 

Juleaften tilbyder vi to ens julemesser, kl. 14 og kl. 16. (af pladsgrunde).

 

I Hillerød og Skævinge har der i nogle år været natteravne. Her hedder systemet KIRKE-CARE. Det er et godt og effektivt system til at beskytte de unge i nattelivet. Det er båret af alle de forskellige kirkesamfund – undtaget katolikkerne. Da vores sogn er ret stort og går langt ud over Hillerød/Skævinge, har vi ikke tilsluttet os. Men efter opfordring fra de andre kirker, har menighedsrådet nu sagt ja til, at vi også er med i initiativet; i hvert fald moralsk. Vi kan næppe stille med gade-medarbejdere, men ved et symbolsk støtte-beløb, viser vi vores hjertelige støtte, og bliver optaget på listen over kirkerne, som kører dette projekt. Rådet har besluttet, at vi en gang om året vil holde en særkollekt til dette formål. Skulle nogle have tid og kræfter til aktiv tjeneste, hører sognepræsten meget gerne fra jer.

 

Beder om, at vi har en gode vintermåneder foran os, også i menighedsregi.

 

Hans Esmark