COVID-19

Kære Menighed.

I juni måned har vi atter rosenkransbøn om onsdagen kl. 16.30, og herefter fejrer vi messen kl.17, men - indtil videre - uden vesper, men med lidt sang. Denne kirkens aftenbøn fordrer, at vi har teksterne i hånden, hvilket ikke er muligt for tiden - ligesom salmebøger. Vi beder om jeres forståelse.

(skrevet 6. juni 2020)

 

Kære Menighed

 

Efter Kirkeministeriets og Biskop Kozon bestemmelse er der plads til 40 deltagere til hver messe. Husk afstanden mellem Jer: 2 meter. Familiemedlemmer i samme husstand må dog godt sidde tættere “albueafstand”.

 

Mød i god tid især til højmessen. Dørene lukkes, når max deltagerantal = 40 personer er nået.

 

Tilmelding til messerne kan foretages således – husk at anføre dato, klokkeslæt og antal personer:

• Pr. e-mail til mig, Finn, (ikke kirkens mail) BePa-tryk@email.dk

• Via SMS til min telefon: 2033 0616

• Telefonisk til min telefon: 2033 0616 – indtal venligst besked på telefonsvareren, hvis jeg ikke tager den pga. andre opgaver.

Af praktiske grunde så kvitterer jeg ikke for modtagelsen, men når det maximale antal på 40 deltagere er opnået, vil jeg maile eller ringe besked. Det er nok højmessen kl. 1000, som hurtigst bliver overtegnet.

 

Indtil videre fortsætter vi på denne måde – uge for uge indtil vi igen kan mødes fuldtalligt til søndagsmessen.

 

HUSK

 

Max 40 pladser i kirken, mere er der ikke plads til, når der skal være 4 kvadratmeter til hver.

• Ved indgangen til kirken er der opsat hånddesinfektionsmiddel, som alle SKAL benytte.

• Glasdørene åbnes med albuen.

 

Man skal sætte sig således, at:

• Der er mindst 2 meter mellem hver person. Personer i samme husstand kan dog sidde sammen med alm. afstand – “Albueafstand”.

• Ved kommunionsuddelingen skal der også holdes mindst 1 m. afstand til foranstående. Man starter med at første række går frem via midtergangen og tilbage til pladserne til højre hhv. venstre langs sidegangene.

• Christi legeme kan kun modtages i hånden. Præsten vil anvende en tang til uddelingen.

 

Der vil være en “ordensmarskal” til stede både ved indgangen og under messen til at vejlede.

 

Hvis du hører til en af risikogrupperne eller har bare de mindste symptomer på Coronainfektion, skal du blive hjemme.

 

Kærlig hilsen

 

p. Hans & Finn Beyer Paulsen (“postmester”)

(skrevet 6. juni 2020)

 

Helligdagens prædiken vil fortsat blive udsendt til "postmodtagerne", men først efter at den er blevet prædiket verbalt i gudstjenesten.

(skrevet 20. maj 2020)

 

Kirken er igen åben i dagtimerne til privat andagt. Brug håndsprit ved ind- og udgang! Ønsker du at tænde et offerlys hos Guds Moder, skal du selv medbringe fyrtøj, eller tænde ved et af de allerede tændte lys. Der ligger ingen tændstikker.

(skrevet 20. maj 2020)