COVID-19

Kære Menighed.

I juni måned har vi atter rosenkransbøn om onsdagen kl. 16.30, og herefter fejrer vi messen kl.17, men - indtil videre - uden vesper. Denne kirkens aftenbøn fordrer, at vi har teksterne i hånden, hvilket ikke er muligt for tiden - ligesom salmebøger. Vi beder om jeres forståelse.

(skrevet 29. maj 2020)

 

Kære Menighed

 

Nu, søndag den 24. maj, har vi fejret de første 4 hl.messer efter åbningen af vores kirke i torsdags. Det har fungeret meget godt med tilmeldingerne, så det fortsætter vi med (uden at lave et besværligt tilmeldingssystem via internettet på samme måde som billetter til teater m.v.)

 

I Pinsen holdes følgende messer – tilmeldingsmåde se længere nede:

 

Pinselørdag den 30. maj kl. 1700 Reciteret messe - afstand mellem deltagerne skal være mindst 1 meter. Tilmelding senest lørdag formiddag kl. 1000.

Ingen gratis parkering ved tårnet. Men P er muligt på kirkens forplads.

 

Pinsedag, søndag den 31. maj kl. 0900 Reciteret messe – afstand mellem deltagerne skal være mindst 1 meter. Tilmelding senest lørdag den 30. maj kl. 2100

 

Pinsedag, søndag den 31. maj kl. 1000 Højmesse – afstand mellem deltagerne skal være mindst 2 meter (pga. salmesang). Tilmelding senest lørdag den 30. maj kl. 2100.

 

 

Efter Kirkeministeriets og Biskop Kozon bestemmelse er der plads til 40 deltagere til hver messe. Husk afstanden mellem Jer: 1 m til reciterede messer og 2 meter til højmessen. Familiemedlemmer i samme husstand må dog godt sidde tættere “albueafstand”.

 

Mød i god tid især til højmessen. Dørene lukkes, når max deltagerantal = 40 personer er nået.

 

Tilmelding til messerne kan foretages således – husk at anføre dato, klokkeslæt og antal personer:

• Pr. e-mail til mig (ikke kirkens mail) BePa-tryk@email.dk – f.x. ved besvarelse af denne mail.

• Via SMS til min telefon: 2033 0616

• Telefonisk til min telefon: 2033 0616 – indtal venligst besked på telefonsvareren, hvis jeg ikke tager den pga. andre opgaver.

Af praktiske grunde så kvitterer jeg ikke for modtagelsen, men når det maximale antal på 40 deltagere er opnået, vil jeg maile eller ringe besked. Det er nok højmessen kl. 1000, som hurtigst bliver overtegnet.

 

Indtil videre fortsætter vi på denne måde – uge for uge indtil vi igen kan mødes fuldtalligt til søndagsmessen.

 

HUSK – (gentagelse af mail fra sidste uge):

 

Max 40 pladser i kirken, mere er der ikke plads til, når der skal være 4 kvadratmeter til hver.

• Ved indgangen til kirken er der opsat hånddesinfektionsmiddel, som alle SKAL benytte.

• Glasdørene åbnes med albuen.

 

Man skal sætte sig således, at:

• Der er mindst 1 meter mellem hver person til reciterede messer. Personer i samme husstand kan dog sidde sammen med alm. afstand – “Albueafstand”.

• Til højmessen skal der være mindst 2 meter mellem hver person. Personer i samme husstand kan dog sidde sammen med alm. afstand - “Albueafstand”.

• Ved kommunionsuddelingen skal der også holdes mindst 1 m. afstand til foranstående. Man starter med at første række går frem via midtergangen og tilbage til pladserne til højre hhv. venstre langs sidegangene.

• Christi legeme kan kun modtages i hånden. Præsten vil anvende en tang til uddelingen.

 

Der vil være en “ordensmarskal” til stede både ved indgangen og under messen til at vejlede.

 

Hvis du hører til en af risikogrupperne eller har bare de mindste symptomer på Coronainfektion, skal du blive hjemme.

 

Kærlig hilsen

 

p. Hans & Finn Beyer Paulsen (“postmester”)

(skrevet 24. maj 2020)

 

 

Kære menighed

 

Biskoppen har efter nye retningslinier fra Kirkeministeriet og Sundhedsministeriet tilladt, at vi kan genoptage fejringen af den Hellige Messe

med en del begrænsninger:

 

For vores vedkommende gælder følgende:

 

• Max 40 pladser i kirken, mere er der ikke plads til, når der skal være 4 kvadratmeter til hver.

• Ved indgangen til kirken er der opsat hånddesinfektionsmiddel, som alle SKAL benytte.

• Glasdørene åbnes med albuen.

 

Man skal sætte sig således, at:

 

• Der er mindst 1 meter mellem hver person til reciterede messer. Personer i samme husstand kan dog sidde sammen med alm. afstand – “Albueafstand”.

• Til højmessen skal der være mindst 2 meter mellem hver person. Personer i samme husstand kan dog sidde sammen med alm. afstand - “Albueafstand”.

 

• Ved kommunionsuddelingen skal der også holdes mindst 1 m. afstand til foranstående. Man starter med at første række går frem via midtergangen og tilbage til pladserne til højre hhv. venstre langs sidegangene.

 

• Christi legeme kan kun modtages i hånden. Præsten vil anvende en tang til uddelingen.

• Når der er kommet 40 personer ind låses kirkedøren, så mød i god tid.

 

Der vil være en “ordensmarskal” til stede både ved indgangen og under messen til at vejlede.

 

Hvis du hører til en af risikogrupperne eller har bare de mindste symptomer på Coronainfektion, skal du blive hjemme.

 

 

Forhåndstilmelding:

 

For at sikre, at ingen møder forgæves, skal man tilmelde sig via mail til: BePa-tryk@email.dk (undertegnede: Finn Beyer Paulsen) , med angivelse af:

• Dato og tidspunkt for messen,

• antal personer,

• navn.

 

For de, der ikke kan tilmelde sig pr. mail, kan jeg tage imod telefonisk tilmelding på tlf: 2033 0616.

 

Når der er kommet 40 tilmeldinger, så returneres senere mails med svar om, at kirken er “fuld”.

 

Der afholdes følgende messer i denne uge:

 

Torsdag den 21. maj kl. 1000 Reciteret messe, varighed ca. 30 minutter. Tilmelding senest onsdag aften den 20. maj kl. 2100.

 

Lørdag den 23. maj kl. 1700, Reciteret messe, varighed ca. 30 minutter. Tilmelding senest fredag aften den 21. maj kl. 2100.

Bemærk: ingen gratis parkering. Velkommen at parkere på kirkens forplads!

 

Søndag den 24. maj kl. 0900, Reciteret messe, varighed ca. 30 minutter. Tilmelding senest lørdag aften den 22. maj kl. 2100.

Søndag den 24. maj kl. 1000, Højmesse, varighed ca. 60 minutter. (Husk tilmelding)DER SKAL VÆRE 2 METER MELLEM HVER PERSON i kirken til højmessen.

 

Vi arbejder på at lave et elektronisk tilmeldingssystem til de efterfølgende messer, men det er ikke klart til de 4 ovenstående messer.

 

Det bliver dejligt at kunne mødes – sammen – hver for sig – til at fejre den hellige messe.

 

Med kærlig hilsen

 

p. Hans

 

& Finn Beyer Paulsen (“postmester”)

 

(skrevet 19. maj 2020)

 

 

Helligdagens prædiken vil fortsat blive udsendt til "postmodtagerne", men først efter at den er blevet prædiket verbalt i gudstjenesten.

(skrevet 20. maj 2020)

 

Kirken er igen åben i dagtimerne til privat andagt. Brug håndsprit ved ind- og udgang! Ønsker du at tænde et offerlys hos Guds Moder, skal du selv medbringe fyrtøj, eller tænde ved et af de allerede tændte lys. Der ligger ingen tændstikker.

(skrevet 20. maj 2020)