Menighedsrådsvalget (hvert fjerde år) finder sted, søndag den 18. marts. Indtil nu har vi følgende kandidater:

Hele det gamle råd, som genopstiller:

Jette Werner, Anne-Mette Hornuff, Susanne M. Jørgensen og Alexander von Wallfeld. Ny kandidat: Claus Bønnelycke.

Det afgående råd har ønsket at udvide rådet med 1 medlem, idet det tidligere rådsmedlem Elsebeth Plate jo er afgået ved døden.

 

Valgregler er opslået på tavlen i våbenhuset, og der er løbende orientering fra valgstyrelsens formand, Keld Lauritsen, i forbindelse med søndagsmesserne.

 

Men der blir ingen valghandling i Hillerød, thi det opstillede antal kandidater svarer til det ønske antal i det nye råd. Men se under: Sidste nyt

(skrevet 21. februar 2018)