Menighedsrådsvalget (hvert fjerde år) finder sted, søndag den 3. april.

 

Kære menighed,

 

Da vi for nyligt kunne bekendtgøre de seks kandidater til det kommende menighedsrådsvalg, var der udsigt til at vi skulle have et kampvalg. Vi har i mellemtiden fået mulighed for at opjustere antallet af pladser i det kommende råd fra fem til syv pladser, hvilket betyder at vi nu kan nøjes med et fredsvalg, og at alle seks kandidater hermed udgør det nye råd i vores menighed.

 

Vi siger et stort tillykke til vores nye menighedsråd, og særligt også en stor tak for deres velvillighed til at ville tjene os alle sammen. Jeg ser også meget frem til samarbejdet med det nye menighedsråd, og de muligheder som vi sammen kan skabe for vores menighed her i Hillerød.

 

Det nye menighedsråd vil konstituere sig efter højmessen søndag den 3. april.

 

 

D. 16/3 2022

 

KANDIDATER TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET

——

Deadline for at melde sig som kandidat til menighedsrådsvalget den 3. april er nu passeret, og vi kan derfor nævne at følgende seks kandidater skal kæmpe om af få én af de eftertragtede fem pladser i det kommende råd:

 

- Claus Bønnelycke

 

- Kirsten Holm

 

- Georg Høhling

 

- Virginia Høhling

 

- Susanne Jørgensen

 

- Krystyna Petersen

 

Søndag den 20. marts vil de pågældende kandidater blive "vist frem" i slutningen af messen, og den følgende søndag - den 27. marts - har vi kirkekaffe efter messen, hvor kandidaterne hver især vil præsentere sig selv og deres vision for menigheden, og dermed fortælle lidt om hvad de gerne vil arbejde for i det kommende menighedsråd.

 

D. 28/1 2022

 

VALGLISTER TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET

 

Kære menighed,

 

Søndag den 3. april skal I til stemmeurnerne og vælge et nyt menighedsråd - men for at kunne stemme skal man ifølge bispedømmets medlemsregister stå opført som tilhørende menigheden. Hvis man er i tvivl om man formelt står opført som medlem af menigheden, så kan man fra og med søndag den 30. januar tjekke menighedens valgliste, hvorpå alle menighedens medlemmer (over 16 år) står opført.

Denne valgliste kan besigtiges inde i varmestuen de kommende tre søndage lige efter højmessen.

Hvis man ikke står på listen, så er det enten fordi...

1) ...at man IKKE ER registreret i bispedømmets medlemskartotek, og derfor skal tilmeldes. En sådan blanket vil blive udleveret, og skal derefter sendes til sognet; eller man kan putte den i en kuvert og lægge den i postkassen ude foran kirken.

2) ...at man ER registreret, men at man står opført som tilhørende en anden menighed. Hvis man mener at dette er tilfældet, bedes man kontakte undertegnede (p.jan@katolsk.dk) og anmode om at det ændres.

Hvis man har spørgsmål ang. valglisten, selve menighedsrådsvalget eller lign., så vil valgstyrelsen være til stede, og kan svare på spørgsmål. Man er også velkommen til at kontakte undertegnede.

 

Mvh. p. Jan

 

D. 18/1 2022

I den kommende tid er det muligt at melde sig som kandidat til valget, forudsat at man opfylder visse kriterier. Hvis man ønsker at stille op som kandidat til valget, skal man opfylde følgende kriterier:

 

- Valgbar til menighedsrådet er et medlem af menigheden, som er opført på valglisten, som udsendes af bispekontoret den 28. januar. Vedkommende skal være kirkeskattebetaler og være egnet til at beklæde et offentligt hverv i Kirken.

 

- Forslag om kandidater indsendes til formanden for den lokale valgstyrelse ledsaget af en erklæring om at være villig til at modtage valg og er tilmeldt kirkeskatteordningen.

 

Valgstyrelsesformand - Keld Lauritsen: keldlauritsen@gmail.com